Van kracht worden

5. Van kracht worden

Richtlijnen die niet tot alle lidstaten zijn gericht en besluiten die vermelden tot wie zij zijn gericht ("adressaten") treden niet in werking, maar worden van kracht (prennent effet, shall take effect, werden wirksam) door de kennisgeving (artikel 297, lid 2, derde alinea, EU-Werkingsverdrag). Soms worden zij naast de kennisgeving ook gepubliceerd in het EU-Publicatieblad. Maar alleen de kennisgeving heeft tot effect dat de handeling van kracht wordt. Publicatie in het EU-Publicatieblad kan de verplichte kennisgeving ook niet vervangen.

De term 'van kracht (worden/blijven)' wordt in sommige (oudere) handelingen gebruikt in de betekenis van 'van toepassing worden/blijven'.