Europese Centrale Bank

De Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken vormen samen het Europees stelsel van centrale banken (het ESCB). Het ESCB wordt geleid door besluitvormingsorganen van de ECB.

Hoofddoel van het ESCB is het handhaven van prijsstabiliteit. Verder ondersteunt het ESCB het algemeen economisch beleid in de Unie teneide bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU (artikel 282, lid 2 EU-Werkingsverdrag).  De ECB heeft ook een leidende rol onder de centrale banken van de 16 EU-landen die de euro als munteenheid hebben (de 'eurozone').

De Raad van bestuur van de Europese Centrale bank bestaat uit de leden van de directie van de ECB (president, vice-president en vier andere leden) en de presidenten van de nationale centrale banken.