Jaarlijkse verslagen

Jaarlijkse verslagen

Over de werkzaamheden van de EU

Het 'Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Europese Unie' wordt elk jaar door de Europese Commissie gepubliceerd op basis van de artikelen 249 van het EU-Werkingsverdrag en 125 van het Euratom-Verdrag. Dit verslag wordt ten minste een maand vóór de opening van de zitting van het Europees Parlement gepubliceerd en geeft een algemeen overzicht van de werkzaamheden in de loop van het daaraan voorafgaande jaar.

Lees hier de algemene verslagen over de werkzaamheden van de EU.

Over de toepassing van het EU-recht

De Commissie publiceert ook jaarlijks een verslag over de controle op de toepassing van EU-recht. In de tabellen vindt u ook overzichten per lidstaat. Die gegevens geven een beeld van de situatie in Nederland.

Lees hier de verslagen over de controle op de toepassing van het EU-recht.