Opleidingen

Opleidingen, cursussen en podcasts

Op deze pagina:

Inleiding

Wilt u meer weten over het Europees recht? Diverse opleidingsinstituten in binnen- en buitenland bieden medewerkers van de Rijksoverheid mogelijkheden om nieuwe kennis op te doen. Daarnaast zijn ook in toenemende mate actuele en relevante podcasts over het Europees recht toegankelijk. U vind alle informatie over opleidingen, cursussen en podcasts op deze ECER-pagina. 

Naar boven

Opleidingen en cursussen

Deze Summer School maakt onderdeel uit van het Europees Universitair Instituut (Florence). 

De Academie is gevestigd in Den Haag en verzorgt naast de opleiding tot wetgevingsjurist en overheidsjurist ook regelmatig cursussen op het gebied van het Europese recht. 

De BijzonderStrafrecht Academie organiseert jaarlijks verschillende cursussen op het gebied van het Europees strafrecht. 

Deze privé-universiteit leidt studenten op in Europese studies, maar organiseert ook regelmatig seminars en cursussen.

Het European Institute for Public Administration in Maastricht verzorgt seminars en conferenties over alle institutionele aspecten en beleidsgebieden van het Europees bestuur. 

De Academy of European Law (ERA) in Trier (Duitsland) organiseert cursussen, seminars en conferenties over alle institutionele aspecten en beleidsvelden van het Europees bestuur. Nederlandse ambtenaren krijgen 40 procent korting bij inschrijving, omdat Nederland 'Mitstifter' is van de Europãischer Rechtsakademie Trier. 

FIDE  (Federation Internationale de Droit Europeen)

Iedere twee jaar organiseert de FIDE, de Europese vereniging van nationale verenigingen van Europees recht (in Nederland de NVER), een congres over Europees recht in de brede zin in een van de lidstaten. In november 2021 vond het FIDE-congres plaats in Den Haag. Via de website van dit FIDE-congres kan het programma, de gegeven inleidingen en de speeches worden nageslagen. De drie hoofdonderwerpen van het congres 2021 betroffen: de handhaving van Europees recht door nationale gerechten, het nieuwe EU- Dataprotectie regime en EU-Mededingingsrecht en de digitale economie. Het FIDE-congres van juni 2023 vond plaats in Bulgarije, Sofia. Via de website van dit FIDE 2023 congres kan meer informatie worden nageslagen, onder meer over sprekers en hun bijdragen.

AIB (Academie voor Internationale Betrekkingen) Den Haag

Bij deze academie voor rijksambtenaren kunnen onder meer cursussen, lezingen en e-learnings worden gevolgd, bijvoorbeeld op het gebied van 'geld uitgeven' (aanbesteden en staatssteun), rondom werkzaamheden inzake BNC-fiches en PV-i(nstructies) en rondom algemenere schrijfwerkzaamheden rondom EU-rechtelijke of EU-beleidsmatige dossiers.

Naar boven

Podcasts

In deze podcast van AboutLaw vertelt Jurian Langer, agent (procesvertegenwoordiger) voor de Nederlandse regering in procedures bij het EU-Hof en hoofd van het Hofcluster bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, over de werkzaamheden van het Hofcluster en procederen bij het EU-Hof in Luxemburg. Hoe verloopt een dergelijke procedure? In welke zaken treden de agenten voor de Nederlandse regering op? Wat is de rol van de agenten in een dergelijke procedure? 

Een podcastserie ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Europees recht (NVER)

Sinds begin 2021 biedt de Permanente Vertegenwoordiging van de EU (PVEU) podcasts aan via het platform NL@EU Conversations. 

Naar boven