09. Toetredingsverdrag 2003

Toetredingsverdrag 2003

Verdragsteksten

10 nieuwe lidstaten per 1 mei 2004.

Andere taalversies: Frans , Engels , Duits

TOETREDINGSVERDRAG

 17

TOETREDINGSAKTE

 33

BIJLAGE I:
Lijst van de bepalingen van het Schengenacquis zoals dat in het kader van de Europese Unie is opgenomen en van de daarop voortbouwende of anderszins daarmee verband houdende rechtsbesluiten die voor de nieuwe lidstaten vanaf de toetreding bindend en toepasselijk zijn (bedoeld in artikel 3 van de Toetredingsakte)

 50

BIJLAGE II:
Lijst bedoeld in artikel 20 van de Toetredingsakte

 

1. Vrij verkeer van goederen

 53

2. Vrij verkeer van personen

 179

3. Vrij verrichten van diensten

 335

4. Vennootschapsrecht

 338

5. Mededingingsbeleid

 344

6. Landbouw

 346

7. Visserij

 444

8. Vervoersbeleid

 447

9. Belastingen

 555

10. Statistiek

 561

11. Sociaal beleid en werkgelegenheid

 584

12. Energie

 586

13. Midden- en kleinbedrijf

 658

14. Onderwijs en opleiding

 658

15. Regionaal beleid en coördinatie van structurele middelen

 658

16. Milieu

 665

17. Consumentenbelangen en bescherming van de gezondheid

 711

18. Samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken

 711

19. Douane-unie

 762

20. Externe betrekkingen

 773

21. Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

 789

22. Instellingen

 791

BIJLAGE III: Lijst bedoeld in artikel 21 van de Toetredingsakte

 792

BIJLAGE IV: Lijst bedoeld in artikel 22 van de Toetredingsakte

 797

BIJLAGE V: Lijst bedoeld in artikel 24 van de Toetredingsakte: Tsjechië

 803

BIJLAGE VI: Lijst bedoeld in artikel 24 van de Toetredingsakte: Estland

 812

BIJLAGE VII: Lijst bedoeld in artikel 24 van de Toetredingsakte: Cyprus

 819

BIJLAGE VIII: Lijst bedoeld in artikel 24 van het Toetreding sverdrag: Letland

 824

BIJLAGE IX: Lijst bedoeld in artikel 24 van de Toetredingsakte: Litouwen

 836

BIJLAGE X: Lijst bedoeld in artikel 24 van de Toetredingsakte: Hongarije

 846

BIJLAGE XI: Lijst bedoeld in artikel 24 van de Toetredingsakte: Malta

 859

BIJLAGE XII: Lijst bedoeld in artikel 24 van de Toetredingsakte: Polen

 875

BIJLAGE XIII: Lijst bedoeld in artikel 24 van de Toetredingsakte: Slovenië

 906

BIJLAGE XIV: Lijst bedoeld in artikel 24 van de Toetredingsakte: Slowakije

 915

BIJLAGE XV: Maximum aanvullende kredieten bedoeld in artikel 32, lid 1, van de Toetredingsakte

 925

BIJLAGE XVI: Lijst bedoeld in artikel 52, lid 1, van de Toetredingsakte

 926

BIJLAGE XVII: Lijst bedoeld in artikel 52, lid 2, van de Toetredingsakte

 929

BIJLAGE XVIII: Lijst bedoeld in artikel 52, lid 3, van de Toetredingsakte

 930

PROTOCOLLEN

 931

SLOTAKTE

 957