Goedkeuringswet Verdrag van Amsterdam (met Kamerstukken)

Goedkeuringswet Verdrag van Amsterdam (met Kamerstukken)

Verdragsteksten

Het Verdrag van Amsterdam werd goedgekeurd bij Rijkswet van 24 december 1998, Stb. 1998, 737.

Uit de totstandkomingsgeschiedenis van deze Rijkswet zijn vooral van belang: