Goedkeuringswet Verdrag van Nice (met Kamerstukken)

Goedkeuringswet Verdrag van Nice (met Kamerstukken)

Verdragsteksten

Het Verdrag van Nice werd goedgekeurd bij Rijkswet van 19 december 2001, Stb. 2001, 677. Deze goedkeuringswet bevat onder meer de voorwaarden waaronder de beide Kamers der Staten-Generaal hun instemmingsrecht uitoefenen ten aanzien van onderwerpen op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken.

Uit de totstandkomingsgeschiedenis van deze Rijkswet zijn vooral van belang