ICER

ICER

In dit gedeelte vindt u informatie over de Interdepartementale Commissie Europees recht (ICER) en de producten van de ICER.

De ICER is ingesteld bij besluit van de Ministerraad van 19 december 1997. De ICER draagt zorg voor de interdepartementale coördinatie van de voorbereiding en uitvoering van het Europese recht in Nederland en voor een meer effectieve en doelmatige inschakeling van Europeesrechtelijke expertise door de departementen bij de voorbereiding en uitvoering van het Europese recht. De ICER staat onder gezamenlijk voorzitterschap van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Veiligheid & Justitie. Het secretariaat wordt gezamenlijk gevoerd door deze departementen. Sinds eind 2013 vergadert de ICER onder de paraplu van het IOWJZ (interdepartementaal overleg directies wetgeving en juridische zaken).

Onder Over de ICER vindt u nadere informatie over de organisatie van de ICER.

Onder Handleidingen vindt u praktisch toepasbare handleidingen en checklists voor onderhandelaars in Brussels overleg en over onder meer procesvertegenwoordiging bij de Luxemburgse gerechten en openbaarheid van Europese documenten.

Onder Adviezen vindt u uitgebreide adviezen over een veelheid aan Europeesrechtelijke onderwerpen, bijvoorbeeld over belangrijke arresten van het EU-Hof van Justitie, versnelde implementatie van Europese en internationale voorschriften, over de notificatieverplichtingen in het kader van de Europese regelgeving en over dwangsomprocedures bij niet-nakoming van arresten van het Hof van Justitie.

Onder Zoeken in Adviezen vindt u een handige zoekfunctie. U kunt de ICER-adviezen doorzoeken door middel van trefwoorden.