2001 - Advies auteursrechten in de informatiemaatschappij

2001 - Advies auteursrechten in de informatiemaatschappij

Advies over de mogelijke gevolgen voor het vrij verkeer van goederen en diensten van de implementatie van Richtlijn 2001/29 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, alsmede over de verhouding tussen deze richtlijn en de richtlijn elektronische handel.