2007 - Nadeelcompensatie en staatssteun

2007 - Nadeelcompensatie en staatssteun

Door de ICER is onderzocht wanneer nadeelcompensatie staatssteunaspecten met zich brengt. In deze Handreiking nadeelcompensatie en staatssteun wordt ingegaan op de algemene vraag wanneer een besluit over nadeelcompensatie elementen van staatssteun in zich kan dragen. Daarvoor is uitgebreid nagegaan welke algemene regels er gelden voor het toekennen van nadeelcompensatie. Vervolgens is van belang op welke wijze een besluit kan worden ingericht zodat verdedigbaar is dat het geen staatssteunaspecten bevat. Mocht er sprake zijn van overcompensatie, dan is de vraag aan de orde in welke gevallen en onder welke voorwaarden een besluit moet worden aangemeld bij de Europese Commissie voor een beoordeling wegens staatssteun.