Links

Links

Op deze pagina:

Algemeen

Duitsland EU-voorzitterschap 2020 -II

Portugal EU-voorzitterschap 2021 -I

Slovenië EU-voorzitterschap 2021 -II

Frankrijk EU-voorzitterschap 2022 - I

Tsjechië EU-voorzitterschap 2022 - II

Zweden EU-voorzitterschap 2023 - I

Spanje EU-voorzitterschap 2023 - II

België EU-voorzitterschap 2024 - I

EU-voorzitterschappen tot 2030

Portaalsite van de Europese Unie

Rijksoverheid.nl (Europa-deel)

Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU (PVEU)

Tweede Kamer en Europa

Eerste Kamer en Europa (EuropaPoort)

COSAC (samenwerking nationale parlementen)
IPEX (gegevensuitwisseling tussen nationale parlementen)
Wie is wie bij de Europese instellingen?
EU schrijfwijzer
IATE (vertaling juridische termen)

EU-regelgeving

Eur-Lex (portaalsite Europees recht)

Publicatieblad van de EU

Internationale overeenkomsten van de EU

EU-Verdragen

Geldende EU-wetgeving

Voorbereidende EU-documenten

Recente EU-rechtspraak

Europees Parlement: vragen en antwoorden

Samenvattingen van de EU-wetgeving

 

Nationale toepassing EU-regelgeving

N-Lex (nationale wetgevingsdatabases)

ACA Europe (nationale rechtspraak over EU-regelgeving

Solvit (nationale klachteninstanties)

EU-instellingen

Europese Raad

Raad

Europese Commissie

Europees Parlement

Hof van Justitie

Europese Centrale Bank

Europese Rekenkamer

Overige organen, instanties en organisaties

De Europese Ombudsman

Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming

Overzicht agentschappen van de Europese Unie

Europese Investeringsbank

Europees Economisch en Sociaal Comité

Comité van de Regio’s

Europol

Eurojust

OLAF (Anti-fraude bureau van de EU)

Europees Instituut voor Veiligheidsstudies

Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt
Europese Economische Ruimte
EFTA-Hof

Actualiteit

Nieuwsbrieven en RSS-feeds van de EU-instellingen

Rapid (persberichten)

Europa EU Newsroom (persberichten)

EURactiv

EUobserver

Publicatiebureau van de EU, bijvoorbeeld catalogus voorjaar 2023

ANP EU-Monitor

Literatuur

Catalogus bibliotheek Europese Commissie (ECLAS)

Bibliotheek van het Hof van Justitie

Jean Monnet Programme Working Papers (NYU)

Centre for European Legal Studies (Cambridge)

European Research Papers Archive (ERPA)

Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht (NTER)
Sociaal Economische Wetgeving (SEW)

European University Institute (Cadmus)

Common Market Law Review

European Navigator (ENA) multimedia-gegevensbank over de geschiedenis van de Europese eenwording