Fiches van de ICER-H over arresten EU-Hof

Fiches van de ICER-H over arresten EU-Hof

Het overzicht van ICER-H-fiches onder dit onderdeel van de ECER-website (zie optie Zoek fiches van de ICER-H over arresten EU-Hof hierboven) bevat samenvattingen van voor Nederland relevante uitspraken van het EU-Hof van Justitie sinds 1995. In deze zogeheten ICER-H-signaleringsfiches wordt tevens de beleidsrelevantie van betreffende uitspraken aangegeven.

De fiches zijn opgesteld en vastgesteld door de ICER-H en zijn geregistreerd onder het jaar waarin de zaak is binnengekomen bij het EU-Hof. Dat jaartal komt tot uitdrukking in het tweede deel van het zaaknummer van het arrest. Bijvoorbeeld: zaak C-123/08 is te vinden onder het jaar 2008.

Waar ICER-H-signaleringsfiches Woo (Wet Open Overheid)-vertrouwelijke informatie bevatten is dat in de betreffende fiches aangegeven.

De ICER-H-signaleringsfiches zijn opgesteld om medewerkers van vakdepartementen te informeren over belangwekkende implicaties van EU-Hof-uitspraken of EU-Hof-adviezen voor de interdepartementale (beleids)praktijk.

De Handleiding voor rijksambtenaren voor het schrijven van een ICER-H-signaleringsfiche vindt u hier.