Zoeken

Web content search

10.000 Zoekresultaten

Web content search
Sorteren op: Datum /

C-671/18 Centraal Justitieel Incassobureau

EU-Hofzaak met verwijzingsbeschikking | 25 december 2018

C-677/18 Amoena

EU-Hofzaak met verwijzingsbeschikking | 25 december 2018

C-659/18 VW

EU-Hofzaak met verwijzingsbeschikking | 21 december 2018

C-662/18 en C-672/18 Ministre de l'Action et des Comptes publics e.a.

EU-Hofzaak met verwijzingsbeschikking | 21 december 2018

C-126/97, Eco Swiss - Benetton, arrest van 1 juni 1999

ICER-H signaleringsfiche | 20 december 2018

C-418/01, IMS Health, arrest van 29 april 2004

ICER-H signaleringsfiche | 20 december 2018

C-503/04, Commissie / Duitsland, arrest van 18 juli 2007

ICER-H signaleringsfiche | 20 december 2018

C-159/01, substraatteelt, arrest van 29 april 2004

ICER-H signaleringsfiche | 20 december 2018

C-237/99, Commissie tegen Frankrijk, arrest van 1 februari 2001

ICER-H signaleringsfiche | 20 december 2018

C-121/07, arrest van 9 december 2008, Commissie / Frankrijk

ICER-H signaleringsfiche | 20 december 2018

C-221/11 Demirkan tegen Duitsland

ICER-H signaleringsfiche | 20 december 2018

Seminars 2003

Activiteit | 20 december 2018

C-403/03, Egon Schemmp, arrest van 12 juli 2005

ICER-H signaleringsfiche | 20 december 2018

Burgerschap van de Unie

Dossier | 20 december 2018

c. Praktijk

EU-Essentieel | 20 december 2018

Haags afstemmingsoverleg

EU-Essentieel | 20 december 2018

Staat van de Unie

EU-Essentieel | 20 december 2018

Misbruik van machtspositie

Dossier | 20 december 2018

Jaarverslagen Procesvoering Nederland

Content | 20 december 2018

EU-Hof

Content | 20 december 2018

C-053/00, Ferring SA tegen ACOSS, arrest van 22 november 2001

ICER-H signaleringsfiche | 20 december 2018

T-046/97, SIC SA tegen Commissie, arrest van 10 mei 2000

ICER-H signaleringsfiche | 20 december 2018

F t/m J

EU-Essentieel | 20 december 2018

Waardigheid (art. 1 t/m 5)

EU-Essentieel | 20 december 2018

Gelijkheid (art. 20 t/m 26)

EU-Essentieel | 20 december 2018

Algemene bepalingen (art. 51 t/m 54)

EU-Essentieel | 20 december 2018

Goederen (vrij verkeer)

Dossier | 20 december 2018

Cookies

Content | 20 december 2018

Ondersteuning van het Voorzitterschap

Content | 20 december 2018

Verdragsteksten

Content | 20 december 2018

Institutionele aspecten

Content | 20 december 2018

Milieu en klimaatverandering

Content | 20 december 2018

Totstandkoming

Content | 20 december 2018

Overzicht Verdragsbepalingen

Content | 20 december 2018

Vaak gestelde vragen over verklaringen

Content | 20 december 2018

Europese Raad

Content | 20 december 2018

Verdragsschendingsprocedure

Content | 20 december 2018

Grondrechten

Content | 20 december 2018

Europees Parlement

Content | 20 december 2018

C-181/14 Glaw

EU-Hofzaak met verwijzingsbeschikking | 20 december 2018

Adviezen

Content | 20 december 2018

Coreper, comité's en werkgroepen

EU-Essentieel | 20 december 2018

Agentschappen

EU-Essentieel | 20 december 2018

De prejudiciële procedure

Content | 20 december 2018

Het sluiten van verdragen

Dossier | 20 december 2018

Besluitvormingsprocedures

EU-Essentieel | 20 december 2018

Grondwet voor Europa

EU-Essentieel | 20 december 2018

Beroep tot nietigverklaring

Content | 20 december 2018

Europese Raad

EU-Essentieel | 20 december 2018

Europese Centrale Bank

EU-Essentieel | 20 december 2018

ECER-nieuwsbrieven

Activiteit | 20 december 2018

Handvest grondrechten

EU-Essentieel | 20 december 2018

Nederlands Parlement en de EU

EU-Essentieel | 20 december 2018

Seminars 2015

Activiteit | 20 december 2018

Delegatie & uitvoering (comitologie)

EU-Essentieel | 20 december 2018

Grondwettelijke aspecten

Content | 20 december 2018

Soorten besluiten

EU-Essentieel | 20 december 2018

Implementatie

EU-Essentieel | 20 december 2018

Activiteiten

Activiteit | 20 december 2018

Procedures bij het EU-Hof

Content | 20 december 2018

2004

ICER advies | 20 december 2018

1999 - Advies EU-Handvest Grondrechten

ICER advies | 20 december 2018