Zoeken

Web content search

10.000 Zoekresultaten

Web content search
Sorteren op: Datum /

C-224/98, D'Hoop, arrest van 11 juli 2002

ICER-H signaleringsfiche | 19 december 2018

C-340/96, Commissie tegen VK, arrest van 22 april 1999

ICER-H signaleringsfiche | 19 december 2018

C-456/02, Trojani, arrest van 7 september 2004

ICER-H signaleringsfiche | 19 december 2018

C-463/15 (PPU) A

EU-Hofzaak met verwijzingsbeschikking | 19 december 2018

C-203/15 Tele2Sverige en C-698/15 Watson e.a.

ICER-H signaleringsfiche | 19 december 2018

C 290/15 Patrice d’Oultremont e.a.

ICER-H signaleringsfiche | 19 december 2018

C-284/95 en C-341/95, Safety Hi-Tech, arresten van 14 juli 1998

ICER-H signaleringsfiche | 19 december 2018

C-18/16 (PPU) K

EU-Hofzaak met verwijzingsbeschikking | 19 december 2018

C-166/07, Europees Parlement tegen de Raad

ICER-H signaleringsfiche | 19 december 2018

C-373/00, Adolf Truley, arrest van 27 februari 2003

ICER-H signaleringsfiche | 19 december 2018

2000 - Advies Europese dimensie van toezicht

ICER advies | 19 december 2018

2000 - Advies arrest Centros (C-212/97)

ICER advies | 19 december 2018

2000 - Advies eenvormige uitleg EG-recht

ICER advies | 19 december 2018

2001 - Advies voorkeursbehandeling vrouwen

ICER advies | 19 december 2018

2001 - Advies uitleg en toepassing WTO-recht

ICER advies | 19 december 2018

2003 - Advies comitologie

ICER advies | 19 december 2018

2004 - Rapport regelgevende agentschappen

ICER advies | 19 december 2018

2004 - Advies kwaliteit EG-regelgeving

ICER advies | 19 december 2018

2004 - Advies voorkeursbehandeling

ICER advies | 19 december 2018

2005 - Advies Jaeger

ICER advies | 19 december 2018

2005 - Checklist mededinging

ICER advies | 19 december 2018

2005 - Advies burgerschap van de Unie

ICER advies | 19 december 2018

2006 - Advies boetes en dwangsommen

ICER advies | 19 december 2018

2007 - Advies Formele Rechtskracht

ICER advies | 19 december 2018

2007 - Nadeelcompensatie en staatssteun

ICER advies | 19 december 2018

2008 - Advies Raadsconclusies

ICER advies | 19 december 2018

2008 Advies vlaggenstaat

ICER advies | 19 december 2018

2009- Notitie Kadi-uitspraak

ICER advies | 19 december 2018

Externe vertegenwoordiging

Content | 19 december 2018

Rechtsbasis

EU-Essentieel | 19 december 2018

Seminars 2008

Activiteit | 19 december 2018

E-008/12 DB Schenker

EU-Hofzaak met verwijzingsbeschikking | 19 december 2018

Over de ICER

Content | 19 december 2018

Seminars 2016

Activiteit | 19 december 2018

Vaak gestelde vragen

Content | 19 december 2018

Verdrag van Lissabon

Content | 19 december 2018

1999

ICER advies | 19 december 2018

2000

ICER advies | 19 december 2018

2001

ICER advies | 19 december 2018

2002

ICER advies | 19 december 2018

2003

ICER advies | 19 december 2018

2004 - Advies EG-transparantierichtlijn

ICER advies | 19 december 2018

2005

ICER advies | 19 december 2018

2006

ICER advies | 19 december 2018

2007

ICER advies | 19 december 2018

2008

ICER advies | 19 december 2018

2009

ICER advies | 19 december 2018

1998 - Advies arrest Lemmens (C-226/97)

ICER advies | 19 december 2018

1999 - Advies arrest Kortas (C-319/97)

ICER advies | 19 december 2018

1999 - Advies arrest Badeck (C-158/97)

ICER advies | 19 december 2018

1999 - Advies arrest Martinez Sala (C-85/96)

ICER advies | 19 december 2018

1999 - Advies Electronische handel

ICER advies | 19 december 2018

1999 - Advies arrest Mannesmann (C-44/96)

ICER advies | 19 december 2018

Raad van de Europese Unie

Content | 19 december 2018

EU-Grondwet

Content | 19 december 2018

Beroep wegens nalaten

Content | 19 december 2018