Zoeken

Web content search

Richtsnoeren optreden EU voorzitterschap in multilaterale onderhandelingen

In deze notitie zijn de bestaande afspraken over de invulling van het roulerend EU-voorzitterschap binnen multilaterale organisaties onder elkaar gezet. De notitie kan gebruikt worden als leidraad voor efficiënt optreden als voorzitter en is gericht aan Haagse beleidsmedewerkers en collega’s op de PVEU en PV’s die actief betrokken zijn bij het werk van multilaterale organisaties en/of multilaterale onderhandelingen waar de EU-delegatie en het roulerend voorzitterschap een rol spelen.

Richtsnoeren optreden EU voorzitterschap in multilaterale onderhandelingen

Externe vertegenwoordiging van de EU en haar lidstaten na Lissabon

In dit stuk worden enige uitgangspunten gegeven voor de vraag wie de Unie en de lidstaten zou moeten vertegenwoordigen in internationale organisaties en bij internationale onderhandelingen.
 

Zie Gerelateerde Documenten

Notitie Procedures voor de ondertekening van Verdragen met derde landen tijdens het Voorzitterschap

Dit stuk gaat in op het wie/wanneer/waar ten aanzien van het ondertekenen van verdragen met derde landen tijdens het voorzitterschap.Gedurende ieder voorzitterschap dienen ca. 25-30 verdragen ondertekend te worden door het roulerend voorzitterschap.

Notitie: procedures voor de ondertekening van verdragen met derde landen tijdens het Voorzitterschap