Zoeken

Web content search

Verdrag van Lissabon (Nederlands en andere talen)

Dit is de officiële tekst van het Verdrag van Lissabon. Omdat het verdrag technisch de vorm heeft van een wijzigingsverdrag en daarin op nagenoeg alle onderdelen wijzigingen zijn aangebracht in het oude EU-Verdrag en het EG-Verdrag is de tekst moeilijk te doorgronden. Daarom is ook een gemakkelijker te lezen geconsolideerde versie van het EU-Verdrag en het EU-Werkingsverdrag opgesteld.

In deze officiële tekst van het Verdrag van Lissabon zijn verschillende keren rectificaties doorgevoerd. Rectificaties hebben plaats gevonden in 2008, 2009, 2010, 2011 en 2016.

Op deze pagina van onze ECER-website leest u meer over de totstandkoming van het Verdrag van Lissabon.

Het Verdrag van Lissabon is naderhand officiëel gewijzigd bij:

 

Praktische informatie

 

Datum ondertekening

13 december 2007 (Lissabon)

Datum ratificatie Nederland

11 september 2008

Datum inwerkingtreding

1 december 2009

 

 

 

 

 

Gerelateerde documenten