Zoeken

Web content search

Dit document bestaat uit de volgende onderdelen, te vinden in het linkermenu: inter-institutionele kwesties en overkoepelende exercities, horizontale benaderingen in individuele dossiers en afgesloten zaken op het gebied van uitvoering en delegatie sinds Lissabon.

Inleiding

Dit document dient als houvast voor de leden van het Interdepartementaal Comitologie Overleg (ICO) en beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij EU-onderhandelingstrajecten op het gebied van “comitologie” (delegatie/uitvoering). Het document is opgesteld met als doel een horizontale benadering vast te leggen voor enkele concrete discussiepunten die de afgelopen periode aan de orde zijn gekomen in de Brusselse onderhandelingen.

Het document is opgedeeld in drie delen: Ten eerste speelt er een aantal inter-institutionele zaken omtrent de toepassing van artikelen 290 en 291 VWEU en aanpassingen aan het post-Lissabon systeem. Ten tweede wordt een aantal horizontale benaderingen besproken ten aanzien van delegatie en uitvoering die kunnen opduiken in individuele dossiers. Ten derde wordt relevante jurisprudentie van het Hof besproken, welke raakt aan de horizontale zaken die in dit document worden toegelicht.

Dit document dient ter aanvulling op de ICER-handleiding comitologie en delegatie (zie Gerelateerde Documenten) en de “ NL richtsnoeren keuze ‘comitologie” die als meer algemeen hulpmiddel bedoeld zijn bij het maken van keuzes op het terrein van delegatie en uitvoering.