Zoeken

Web content search

De Raad is samen met het Europees Parlement het belangrijkste besluitvormingsorgaan op het gebied van EU-wetgeving. Namens elke lidstaat heeft een minister of staatssecretaris (“een vertegenwoordiger op ministerieel niveau”) zitting in de Raad. De belangrijkste bepalingen over de Raad van de Europese Unie zijn te vinden in artikel 16 van het EU-Verdrag en de artikelen 237 tot en met 243 van het EU-Werkingsverdrag.

Voor informatie over de taken, samenstelling en verschillende formaties van de Raad van de Europese Unie kunt u terecht op onze ECER pagina over de Raad van de Europese Unie

Informatie over de verschillende besluitvormingsprocedures in de verdragen vindt u op de ECER-pagina over besluitvormingsprocedures