Zoeken

Web content search

Een handige gereedschapskist

Van 1 januari 2016 tot 1 juli 2016 bekleedde Nederland het Voorzitterschap van de Raad van de EU.

Deze site is destijds opgezet ter ondersteuning van het Nederlandse voorzitterschap. We laten de inhoud ervan nog even in de lucht.

Tijdens een Voorzitterschap is van bijna alle Raadsformaties een nationale bewindspersoon voorzitter. Ook in het voorbereidende traject (Raadswerkgroepen, Coreper) zit meestal een nationale vertegenwoordiger in de voorzitterschapsstoel. Aan welke regels zijn zij gebonden? En welke mogelijkheden bieden die regels?

Daarbij is inzicht in de spelregels van de Raad, het Europees Parlement en de Commissie onmisbaar. Maar ook praktische vragen kunnen opkomen.

Op dit onderdeel van de ECER-site zijn daarvoor nuttige kerndocumenten en handleidingen samengebracht. Ook zijn er snelle links naar andere onderdelen van de ECER-site, die meer informatie geven over bepaalde onderwerpen.

Over de organisatorische en inhoudelijke voorbereiding van het voorzitterschap stelde het kabinet regelmatig notities op. Deze werden op dit onderdeel van de site bijeengebracht.

Een deel van de site is alleen toegankelijk voor de departementen. Daar is een aantal vaak gestelde vragen al voorzien van een antwoord.