2000 - Advies eenvormige uitleg EG-recht

Contentverzamelaar

2000 - Advies eenvormige uitleg EG-recht

In dit advies stelt de ICER voor dat de departementen bij mogelijke twijfel over de uitleg van het Europees recht in een nationale gerechtelijke procedure in een vroegtijdig stadium overgaan tot afstemming in ICER kader. Ook stelt de ICER voor binnen elk departement een Europeesrechtelijk contactpunt in te richten ten behoeve van een vroegtijdige interne coördinatie en dit contactpunt ook open te stellen voor pbo's en zbo's. Voorts beveelt de ICER aan een coördinatiemechanisme te ontwikkelen ten behoeve van de decentrale overheden

In de brief aan het SG-Beraad gaat de ICER in op enkele vragen van het interdepartementale SG-Beraad.