2004 - Advies kwaliteit EG-regelgeving

Contentverzamelaar

2004 - Advies kwaliteit EG-regelgeving

Het thema 'Verbetering van de kwaliteit van Europese regelgeving' en, als onderdeel daarvan, het terugdringen van administratieve lasten, staat de laatste jaren nadrukkelijk ook op de Europese agenda. Over de oorzaken van gebrekkige kwaliteit van de Europese regelgeving en de gevolgen ervan is reeds het nodige bekend.

Verbetering van de kwaliteit van EG-regelgeving neemt in belang alleen maar toe. Het eerste kabinet Kok had het thema verbetering van de kwaliteit van de Europese regelgeving reeds geagendeerd tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EG in 1997, met als voorlopig resultaat het Interinstitutioneel Akkoord redactionele kwaliteit van EG-regelgeving van december 1998 (zie par. 3).

In de aanloop naar het Nederlands EU-Voorzitterschap in 2004 heeft de ICER geadviseerd in de voorbereiding van de Nederlandse inzet terzake van dit onderwerp, die gericht was op verdieping, verbreding en daadwerkelijke uitvoering van de genomen Europese maatregelen.

Gerelateerde documenten