25 juli: Commissie wil einde discriminerende Nederlandse belastingheffing over dividendbetalingen aan buitenland

Contentverzamelaar

25 juli: Commissie wil einde discriminerende Nederlandse belastingheffing over dividendbetalingen aan buitenland

IP/06/1060

Brussel, 25 juli 2006

Directe belastingen: Commissie vraagt België, Spanje, Italië, Luxemburg, Nederland en Portugal een einde te maken aan discriminerende belasting van uitgaande dividenden

De Europese Commissie heeft België, Spanje, Italië, Luxemburg, Nederland en Portugal formeel verzocht hun belastingwetgeving met betrekking tot dividendbetalingen aan vennootschappen in het buitenland te wijzigen. Deze zes lidstaten belasten dividendbetalingen aan buitenlandse vennootschappen zwaarder dan dividendbetalingen aan binnenlandse vennootschappen. De Commissie is van mening dat dergelijke voorschriften in strijd zijn met het EG-Verdrag en de EER-Overeenkomst omdat zij zowel het vrije verkeer van kapitaal als de vrijheid van vestiging beperken. Het verzoek heeft de vorm van een "met redenen omkleed advies" overeenkomstig artikel 226 van het EG-Verdrag. Als de lidstaten de Commissie binnen twee maanden geen bevredigend antwoord geven, kan deze de zaak bij het Europese Hof van Justitie aanhangig maken.

"Een basisregel van de interne markt luidt dat de lidstaten bedrijven van andere lidstaten niet zwaarder mogen belasten dan hun eigen bedrijven," aldus László Kovács, Europees Commissaris voor belastingen en douane. "De meeste lidstaten nemen deze regel wel in acht, maar de Commissie zal er actief voor ijveren dat álle lidstaten dat doen."

Uitgaande dividenden zijn in dit geval dividenden die door binnenlandse bedrijven worden uitgekeerd aan bedrijven in andere landen. Binnenlandse dividenden zijn dividenden die worden uitgekeerd door binnenlandse bedrijven aan andere binnenlandse bedrijven.

België, Spanje, Italië, Luxemburg, Nederland en Portugal belasten uitgaande dividenden zwaarder dan binnenlandse dividenden. Hun nationale voorschriften voorzien in geen of slechts een zeer lage belasting van binnenlandse dividenden, terwijl uitgaande dividenden aan een bronheffing van 5 tot 25 % worden onderworpen.

In het geval van België, Spanje, Italië, Nederland en Portugal betreft de discriminatie uitgaande dividenden aan lidstaten en de drie EVA-landen die partij zijn bij de EER-Overeenkomst. In het geval van Luxemburg betreft de discriminatie uitsluitend deze laatste drie landen.

De juridische analyse van de Commissie in deze zaken sluit aan bij de analyse die zij heeft gemaakt in haar mededeling van 19 december 2003 ( IP/04/25) over de belasting van dividenden die worden ontvangen door natuurlijke personen.

De referentienummers van de procedures die de Commissie heeft ingeleid, zijn 2004/4347 voor België, 2004/4354 voor Spanje, 2004/4350 voor Italië, 2004/4351 voor Luxemburg, 2004/4352 voor Nederland en 2004/4353 voor Portugal.

Voor de persmededelingen over inbreukprocedures op het gebied van belastingen en douane:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm

Voor de laatste algemene informatie over inbreukmaatregelen tegen lidstaten:

http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm