Privacy

Privacy

Persoonsgegevens, die u op deze website opgeeft, gebruikt het expertisecentrum voor Europees Recht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (afgekort: "ECER") alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

Hoe gaat het expertisecentrum voor Europees Recht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken om met uw persoonsgegevens?

Wilt u toegang tot het besloten deel van deze website? Of in de toekomst een nieuwsbrief ontvangen? Dan hebben wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres en/of organisatienaam nodig. Bij het aanvraagformulier staat vermeld welke gegevens het expertisecentrum voor Europees Recht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gebruikt en waarvoor.

Het ECER gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een nieuwsbrief te ontvangen? Dan gebruikt het ECER uw gegevens alleen om u die nieuwsbrief toe te sturen en dus niet voor het toesturen van andere informatie.

Bewaren persoonsgegevens

Het ECER bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Wet- en regelgeving

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de AVG, de Uitvoeringswet AVG en eventuele andere toepasselijke wetgeving. Te denken valt aan de Archiefwet 1995, Wet openbaarheid van bestuur of de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.