Accessibility

Toegankelijkheid

Bij de bouw van deze website is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het streven is om alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken.

Het Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid verplicht het ECER om inzicht te geven in de inspanningen die worden geleverd om de website toegankelijk te maken voor iedereen. Het besluit verplicht ook om hierover een verklaring af te leggen en die te publiceren in het register van toegankelijkheidsverklaringen.

Regelmatig moet in dit kader een toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd worden. Aangezien het laatst verrichte toegankelijkheidsonderzoek voor de ECER-website gedateerd is, is er een nieuwe aanvraag gedaan. Na ontvangst van het definitieve rapport zal dat op deze plek worden gepubliceerd en zal aangevangen worden met de uitvoering van de eventuele aanbevelingen van het toegankelijkheidsonderzoek.