AIV brengt advies uit over continuering van steun aan Oekraïne

Contentverzamelaar

AIV brengt advies uit over continuering van steun aan Oekraïne

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) constateert in het advies dat de westerse consensus over de oorlog brozer wordt, kantelpunten in zicht zijn en dat een langdurige patstelling dreigt. Het adviesrapport benadrukt de noodzaak van onverminderde Nederlandse en Europese steun aan Oekraïne en geeft aan dat Nederland zich proactiever moet voorbereiden op verschillende scenario’s voor de oorlog in Oekraïne.

Eind 2022 bracht de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) op verzoek van de Tweede Kamer een briefadvies uit over de Oekraïne-oorlog. Twee jaar na het begin van die oorlog komt de AIV met een vervolgadvies genaamd “Oekraine- standvastigheid, weerbaarheid en perspectief”. Het vervolgadvies is hier in te zien.

Het briefadvies van de AIV van 22 februari 2024 maakt eerst kort de balans op van twee jaar oorlog. Vervolgens constateert de Adviesraad dat de westerse consensus brozer wordt, dat er kantelpunten in zicht zijn en dat een langdurige patstelling dreigt. De vraag naar een adequate Nederlandse opstelling dient zich aan, ook voor de nieuw aan te treden regering. Het adviesrapport benadrukt de noodzaak van onverminderde Nederlandse en Europese steun aan Oekraïne en geeft aan dat Nederland zich proactiever moet voorbereiden op verschillende scenario’s voor de oorlog in Oekraïne en actief dient te streven naar de meest wenselijke uitkomsten, waaronder een overwinning voor Oekraïne of een sterke onderhandelingspositie voor het land.

Het advies bespreekt zes thema’s in meer detail. Het betreft de volgende thema’s: 1) de Europese veiligheidsarchitectuur; 2) de Europese defensie-industrie; 3) het perspectief op Oekraïens EU-lidmaatschap; 4) Oekraïne’s wederopbouw; 5) de gevolgen van de oorlog voor het mondiale Zuiden; en 6) weerbaarheid en draagvlak. Deze thema’s worden gevolgd door een korte conclusie en een zestal aanbevelingen.

Meer informatie:
Nieuwsbericht AIV
ECER-pagina: Oekraïne- Rusland: EU-ontwikkelingen