Akkoord tot instelling van een Interinstitutioneel orgaan voor ethische normen ondertekend

Contentverzamelaar

Akkoord tot instelling van een Interinstitutioneel orgaan voor ethische normen ondertekend

Acht EU-instellingen en -adviesorganen hebben op 15 mei 2024 het Akkoord tot instelling van een Interinstitutioneel orgaan voor ethische normen ondertekend. Het orgaan zal gemeenschappelijke minimumnormen voor ethisch gedrag ontwikkelen, actualiseren en interpreteren. Daarnaast zal het verslagen publiceren over de manier waarop deze normen worden weerspiegeld in de interne regels van de acht ondertekenaars.

Het gaat om het Akkoord tot instelling van een interinstitutioneel orgaan voor ethische normen voor leden van de in artikel 13 van het Verdrag betreffende de Europese Unie genoemde instellingen en adviesorganen. De EU-instellingen en adviesorganen die het akkoord hebben ondertekend zijn: het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Europese Raad, de Raad, het EU-Hof, de Europese Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Europees Comité van de Regio’s.

De partijen die deelnemen aan het ethisch orgaan worden elk vertegenwoordigd door één hooggeplaatst lid. Het voorzitterschap van het ethisch orgaan rouleert jaarlijks tussen de partijen. Het werk van het ethisch orgaan wordt ondersteund door vijf onafhankelijke deskundigen. Alle ondertekenaars van het akkoord kunnen deze deskundigen raadplegen over belangenverklaringen of andere gestandaardiseerde schriftelijke verklaringen.

Meer informatie: