Algemeen verslag over de werkzaamheden van de Europese Unie 2022 gepubliceerd

Contentverzamelaar

Algemeen verslag over de werkzaamheden van de Europese Unie 2022 gepubliceerd

Het verslag bevat onder meer een beschrijving van de belangrijkste werkzaamheden, uitdagingen en behaalde resultaten van de Europese Unie in 2022 op het gebied van energie, digitalisering, bescherming van mensen en vrijheden en het versterken van de economie.

Het verslag wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 249, lid 2 van het EU-Werkingsverdrag, ingevolge welke de Europese Commissie jaarlijks, tenminste een maand voor de opening van de zitting van het Europees Parlement, een algemeen verslag over de werkzaamheden van de Unie presenteert. Het Algemeen verslag over de werkzaamheden van de EU in 2022, dat op 15 maart 2023 werd gepubliceerd, is hier te downloaden.

2022 was het jaar dat werd gemarkeerd door de Russische aanvalsoorlog tegen de Oekraïne en de energiecrisis. Het algemeen verslag bevat onder meer informatie over wat de EU heeft gedaan om Oekraïense burgers te helpen en om Europese burgers te helpen met de hoge energierekening. Ook bevat het verslag meer informatie over belangrijke prioriteiten zoals de Europese Green deal en het Digitale tijdperk of over hoe Europese burgers in het algemeen hebben kunnen profiteren van de EU. Tot slot bevat het algemeen verslag ook nog informatie over hoe vanuit de EU wordt gebouwd aan een rechtvaardig en sociaal Europa, hoe de Europese belangen en waarden wereldwijd worden uitgedragen en over institutionele ontwikkelingen.

Meer informatie:
Website Publicatiebureau van de EU
ECER-bericht: Europese Commissie publiceert Algemeen verslag over de werkzaamheden van de EU in 2020 (25 maart 2021)