Europese Commissie publiceert algemeen verslag over de werkzaamheden van de EU in 2020

Contentverzamelaar

Europese Commissie publiceert algemeen verslag over de werkzaamheden van de EU in 2020

In het algemeen verslag ‘De EU in 2020’ schetst de Europese Commissie onder meer de werkzaamheden van de EU in reactie op de COVID-19-uitbraak in 2020. Daarnaast gaat aandacht uit naar andere activiteiten van de EU in 2020 zoals op het gebied van klimaatverandering, digitalisering en de Brexit.

Het algemeen verslag, bekendgemaakt conform artikel 249, lid 2 van het EU-Werkingsverdrag , gaat in op de diverse activiteiten van de EU in 2020. In de eerste plaats gaat het om de activiteiten van de EU in reactie op de  COVID-19-uitbraak. Daarnaast wordt in het verslag ingegaan op de activiteiten van de EU op het gebied van klimaatverandering en digitalisering. De activiteiten van de EU op het gebied van bescherming van mensen en vrijheden komen ook aan de orde in het verslag, evenals de versterking van de economie, institutionele en budgettaire ontwikkelingen en hoe werd gebouwd aan een rechtvaardig en sociaal Europa. Het algemeen verslag bevat tevens informatie over hoe in 2020 de Europese belangen en waarden wereldwijd werden uitgedragen. Tot slot wordt in het verslag aandacht besteed aan de Brexit. In het verslag is weergegeven hoe de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk in 2020 vorm kregen.

In het kader van de Covid-19-uitbraak werden meer dan 1350 maatregelen aangenomen om de gevolgen van de crisis te verlichten en om levens(onderhoud) te beschermen. Via het SURE instrument een tijdelijk steuninstrument om het risico op werkloosheid in noodsituaties te beperken werd meer dan 90 miljard euro aan financiële steun goedgekeurd om banen te behouden en families te ondersteunen (zie het ECER-bericht over het SURE-instrument).

De lidstaten van de EU  bereikten in 2020 een akkoord over een versterkt meerjarig financieel kader voor de periode 2021-2027. Daarnaast werd in 2020 een nieuw (corona)herstelfonds – het zogenoemde NextGenerationEU-instrument – ter waarde van 750 miljard euro vastgesteld door de EU. Tezamen zijn het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en het herstelfonds het grootste stimuleringspakket ooit gevormd via de EU-begroting. Het totale stimuleringspakket bedraagt 1.8 biljoen euro.

Via de zogeheten  Coronavirus Global Response heeft de EU zich in 2020 ingezet voor algemeen toegankelijke en betaalbare vaccinaties tegen het coronavirus, behandelingen tegen het coronavirus en coronatesten. De Commissie sloot contracten af met zes bedrijven om veilige en effectieve vaccinaties voor EU-burgers veilig te stellen en de vaccinaties startten eind 2020. Tegelijkertijd was de Commissie solidair met partners over heel de wereld door bij te dragen aan de COVAX Faciliteit, een initiatief vanuit de World Health Organization (WHO) voor toegang tot betaalbare COVID-19-vaccinaties. Samen met de EU-lidstaten en de Europese Investeringsbank (EIB) is er tot dusver meer dan 2,2 miljard euro toegewezen aan COVAX, waardoor de EU vanaf het begin de grootste bijdrage levert.  

Het algemene verslag geeft ook aan hoe de EU vorm gaf aan een aantal voorname politieke prioriteiten in 2020. Ten eerste hoe de EU door middel van de Europese Green Deal ervoor kan zorgen dat Europa het eerste klimaatneutrale continent in 2050 wordt en tegelijk ook groei kan worden gestimuleerd, nieuwe en betere banen kunnen worden gecreëerd en het algemene welzijn van mensen kan worden verbeterd. Met de Europese digitale strategie kondigde de EU ook nieuwe initiatieven aan om de digitale transitie voor iedereen werkbaar te maken, om tegelijkertijd ook de klimaatdoelstellingen van de EU te kunnen bereiken en om te verzekeren dat Europa zijn volledige digitale potentie maximaliseert.

2020 was ook het jaar waarin de EU een aantal nieuwe initiatieven lanceerde op het gebied van de gezondheidszorg ( Europese gezondheidsunie ), sociale inclusie en de strijd tegen bedreigingen van de Europese veiligheid ( Europese veiligheidsunie ). De EU heeft in 2020 ook diverse initiatieven gelanceerd om tot een Unie van gelijkheid te komen.

De
relatie tussen de EU en Afrika kwam in 2020 ook nader onder de aandacht, onder meer door  een voorstel voor een nieuwe visie voor een toekomstig EU-Afrika partnerschap. Er werd een gezamenlijke verklaring uitgebracht door de EU en de Verenigde Staten over een nieuwe agenda voor klimaatverandering en er werden onderhandelingen gevoerd over een brede investeringsovereenkomst met China. Tot slot werd als gevolg van de Brexit een Handels- en Samenwerkingsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk gesloten (zie het ECER-bericht ).

De Nederlandstalige versie van het algemeen verslag is hier in te zien en is zowel in geïllustreerde publicatievorm als in de vorm van een interactieve online versie beschikbaar.

Meer informatie: