Algemene Rekenkamer start onderzoek naar de uitvoering van EU-regelgeving in Nederland

Contentverzamelaar

Algemene Rekenkamer start onderzoek naar de uitvoering van EU-regelgeving in Nederland

De Algemene Rekenkamer wil met een onderzoek duidelijkheid verschaffen over de mate waarin Nederland Europese regels correct toepast en uitvoert en wat de gevolgen zijn als het niet goed gaat. Op dit moment is daarover, afgezien van een aantal voorbeelden en informatie uit openbare bronnen, volgens de Algemene Rekenkamer nog niet voldoende bekend.

De EU-verdragen verplichten Nederland om EU-regels, zoals verordeningen en richtlijnen, correct toe te passen en uit te voeren. De Algemene Rekenkamer wil onderzoeken wat de gevolgen zijn als Nederland dit niet doet. Het risico van niet correcte toepassing of uitvoering is dat de (rechts)positie van burgers en bedrijven wordt aangetast, dat bijvoorbeeld extra publieke uitgaven nodig zijn voor (gedwongen) aanpassing van nationaal beleid of voor schadevergoedingen, dat het EU-Hof boetes of dwangsommen kan opleggen aan Nederland, dat Nederland geconfronteerd wordt met hoge maatschappelijke kosten en met financiële gevolgen. Als eerder voorbeeld van een kwestie met grote financiële gevolgen en maatschappelijke onrust noemt de Algemene Rekenkamer de noodzakelijke aanpassing van beleid toen bleek dat het Programma Aanpak Stikstof in strijd was met de Europese Habitatrichtlijn.

De Algemene Rekenkamer geeft aan de aangewezen instantie te zijn om onderzoek te doen naar eventuele gebrekkige toepassing en uitvoering van EU-regels in Nederland, en wat de kosten daarvan zijn. Omdat veel informatie over dit onderwerp niet openbaar beschikbaar is, kan de Algemene Rekenkamer deze informatie met de inzet van haar unieke bevoegdheden verkrijgen bij de betreffende ministeries. Op die manier kan de Algemene Rekenkamer helderheid geven over de omvang van de problematiek, de kosten ervan, en de mogelijke oorzaken. Ook onderzoekt de Algemene Rekenkamer wat de ministers doen om de situatie te verbeteren.

De voorlopige onderzoeksvragen zijn:

  • Met welke problemen worden burgers en bedrijven (en andere belanghebbenden) geconfronteerd door gebrekkige toepassing en uitvoering van EU-regels door de Rijksoverheid?
  • Welke oplossingen worden voor deze problemen gevonden, en tot welke kosten leidt dit voor de Rijksoverheid?
  • Welke verklaringen zijn er voor gebrekkige toepassing en uitvoering van EU-regels, welke verbeteringen zijn binnen de rijksoverheid sinds 2009 geïntroduceerd om gebrekkige toepassing en uitvoering van EU-regels aan te pakken, en in welke mate waren deze verbeteringen effectief? 

Oplevering van het eindrapport wordt voorzien in het derde kwartaal van 2022.

Meer informatie: