Bepaalde rapportageverplichtingen op het gebied van de luchtvaart en het wegvervoer aangepast of geschrapt

Contentverzamelaar

Bepaalde rapportageverplichtingen op het gebied van de luchtvaart en het wegvervoer aangepast of geschrapt

Op 29 april 2024 is een verordening in het EU-Publicatieblad verschenen die voorziet in de aanpassing of schrapping van bepaalde rapportageverplichtingen op het gebied van de luchtvaart en het wegvervoer.

Rapportagevereisten zijn van essentieel belang voor een correcte handhaving en goede monitoring van EU-wetgeving. De kosten van deze vereisten vallen volgens de Commissie per saldo grotendeels weg tegen het voordeel dat ze opleveren, met name op het gebied van de monitoring en zorg voor de naleving van essentiële beleidsmaatregelen. Rapportagevereisten kunnen belanghebbenden, en met name kmo’s (het mkb) en micro-ondernemingen, echter ook opzadelen met onevenredige lasten. Wanneer deze vereisten zich in de loop der tijd opstapelen, kan dit resulteren in overbodige, overlappende of achterhaalde verplichtingen, in een inefficiënte frequentie en timing of in inadequate verzamelmethoden.

De stroomlijning van rapportageverplichtingen en de terugdringing van administratieve lasten heeft volgens de Commissie prioriteit. In die context presenteerde de Europese Commissie op 17 oktober 2023 negen voorstellen om rapportagevereisten te rationaliseren (zie het ECER-bericht over deze voorstellen). Het ging onder meer om een voorstel voor een verordening om een aantal rapportageverplichtingen op het gebied van het wegvervoer en de luchtvaart te vereenvoudigen . Na onderhandelingen over het voorstel is de verordening door de Raad en het Europees Parlement aangenomen, en op 29 april 2024 in het EU-Publicatieblad verschenen ( Verordening (EU) 2024/1230 ).

Meer informatie: