Betere publieke dienstverlening en digitale samenwerking tussen overheidsorganisaties in de EU door vaststelling van Verordening Interoperabel Europa

Contentverzamelaar

Betere publieke dienstverlening en digitale samenwerking tussen overheidsorganisaties in de EU door vaststelling van Verordening Interoperabel Europa

De Verordening Interoperabel Europa voorziet in maatregelen ter bevordering van de grensoverschrijdende interoperabiliteit van trans-Europese digitale overheidsdiensten. De verordening is van toepassing op entiteiten van de EU en openbare lichamen die trans-Europese digitale overheidsdiensten reguleren, aanbieden, beheren of uitvoeren.

De afgelopen jaren hebben deskundigen op het gebied van digitale overheid en data op basis van het huidige Europese interoperabiliteitskader brede gemeenschappelijke praktijken ontwikkeld voor samenwerking op het gebied van interoperabiliteit. Dit kader is het algemeen erkende conceptuele model voor interoperabiliteit. Uit recente evaluaties bleek echter dat deze volledig vrijwillige samenwerkingsaanpak flinke beperkingen heeft. Ook vanuit de lidstaten klonk de roep om meer Europese samenwerking op het gebied van interoperabiliteit steeds luider. Dit blijkt onder meer uit de ministeriële verklaringen die in 2017 in Tallinn en in 2020 in Berlijn zijn ondertekend. De Europese Commissie presenteerde daarom op 18 november 2022 een voorstel voor een verordening tot vaststelling van maatregelen voor een hoog niveau van interoperabiliteit van de overheidssector in de EU (Verordening Interoperabel Europa).

Na onderhandelingen over het voorstel hebben de Raad en het Europees Parlement de verordening aangenomen en is de verordening op 22 maart 2024 in het EU-Publicatieblad verschenen (Verordening (EU) 2024/903). Twintig dagen na die publicatie treedt de Verordening in werking.

Meer informatie:

  • ECER-dossier – Digitalisering
  • ECER-bericht - Politiek akkoord Raad en Europees Parlement over EU-Verordening interoperabel Europa (21 november 2023)
  • ECER-bericht - Europese Commissie doet een voorstel voor een EU-Verordening over interoperabiliteit tussen overheidsdiensten (25 november 2022)
  • Persbericht van de Rijksoverheid