Brexit: voldoende voortgang om over toekomst te praten

Contentverzamelaar

Brexit: voldoende voortgang om over toekomst te praten

De Europese Commissie vindt dat voldoende vooruitgang is geboekt in de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk over de Brexit. Het is nu aan de Europese Raad om deze conclusie over te nemen, zodat de onderhandelingen over de toekomstige handelsrelatie kunnen worden gestart.

De onderhandelaars van de Commissie en van de regering van het Verenigd Koninkrijk hebben op vrijdag 8 december een gezamenlijk verslag opgesteld dat die dag door premier Theresa May is goedgekeurd tijdens een ontmoeting met Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. De Europese Raad buigt zich daarover op 15 december a.s.

De Commissie stelt vast dat op elk van de drie hoofd thema’s voldoende voortgang is geboekt: EU-burgerrechten, de dialoog over Ierland / Noord-Ierland en de financiële regeling, zoals uiteengezet in de richtsnoeren van de Europese Raad van 29 april 2017.

De rechten van VK burgers in de EU-27 en EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen, zullen volgens het rapport hetzelfde blijven nadat het Verenigd Koninkrijk de EU heeft verlaten. Ook is er voor gezorgd dat administratieve procedures voor EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk goedkoop en eenvoudig zullen zijn. Bovendien zullen VK rechters tot en met 8 jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst over de EU-burgerrechten vragen aan het EU-Hof kunnen voorleggen. Toezicht op de handhaving van dit onderdeel zal in de EU door de Commissie en in het VK door een daartoe aangewezen onafhankelijke autoriteit worden gehouden.

Met betrekking tot de financiële verplichtingen is overeengekomen dat de door de EU28 aangegane verbintenissen (in de lopende meerjarenbegroting) zullen worden nagekomen, inclusief die door het Verenigd Koninkrijk.

Wat de grens tussen Ierland en Noord-Ierland betreft, erkent het Verenigd Koninkrijk de unieke situatie van het Ierse eiland en heeft het toezeggingen gedaan om een ​​harde grens te vermijden. Er is op dit moment nog geen oplossing voor het vermijden van een harde grens.Maar het VK heeft toegezegd dat de volledige en voortdurende overeenstemming met de interne markt regels en de douane unie in Noord-Ierland zal worden gewaarborgd. De uitwerking van de precieze uitvoering hiervan en het toezicht daarop zal nog worden uitgewerkt.

Het rapport beschrijft de overeengekomen toezeggingen van de EU en het VK op de drie gebieden, en de overige elementen van belang bij de scheiding, zoals Euratom.

Meer info: