CO2-emissienormen voor nieuwe auto’s en bestelwagens aangescherpt

Contentverzamelaar

CO2-emissienormen voor nieuwe auto’s en bestelwagens aangescherpt

De EU heeft een verordening aangenomen waarin strengere CO2-emissienormen voor nieuwe auto’s en bestelwagens zijn vastgelegd. De nieuwe regels moeten de emissies van het wegvervoer verminderen en de automobielsector de juiste impuls geven om over te schakelen op emissievrije mobiliteit en om te blijven innoveren.

Achtergrond

In verordening 2019/631 zijn CO2-emissievereisten voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (bestelwagens) vastgesteld. De verordening schrijft voor dat de gemiddelde jaarlijkse CO2-uitstoot van het gehele EU-wagenpark van nieuwe auto's en nieuwe bestelwagens ten opzichte van 2021 moet worden verminderd met 15 procent voor de periode 2025-2029 en met 37,5 procent voor nieuwe auto's en 31 procent voor nieuwe bestelwagens vanaf 2030.

Op 14 juli 2021 presenteerde de Europese Commissie een voorstel om de emissienormen voor personenauto's en bestelwagens aan te scherpen. Na onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement is verordening 2023/851 aangenomen. Die verordening is op 25 april 2023 in het Publicatieblad van de EU verschenen.

Inhoud van de nieuwe verordening

De verordening voorziet in de volgende streefcijfers:

•          een CO2-emissiereductiedoelstelling van 55 procent voor nieuwe auto’s (eerder 37,5 procent) en 50 procent voor nieuwe bestelwagens (eerder 31 procent) tussen 2030 en 2034, ten opzichte van 2021;

•          een CO2-emissiereductiedoelstelling van 100 procent voor zowel nieuwe auto’s als bestelwagens vanaf 2035, ten opzichte van 2021.

De verordening bevat tevens een herzieningsclausule die bepaalt dat de Commissie in 2026 grondig moet beoordelen welke vooruitgang is geboekt bij de verwezenlijking van de emissiereductiedoelstellingen van 100 procent voor 2035, en of deze doelstellingen moeten worden herzien. De Commissie zal hierbij letten op de technologische ontwikkelingen, zoals plug-in hybride technologieën, en het belang van een levensvatbare en sociaal rechtvaardige transitie naar emissievrije voertuigen.

Meer informatie:

•          ECER-dossier – Emissienormen voor belangrijke bronnen van luchtverontreiniging

•          Persbericht van de Raad