Commissie in beroep tegen vrijgave inbreukstukken

Contentverzamelaar

Commissie in beroep tegen vrijgave inbreukstukken

De Commissie legt zich niet neer bij een uitspraak van het EU-Gerecht waarin de automatische weigering om processtukken in een inbreukprocedure vrij te geven, wordt verboden. Zij heeft beroep ingesteld bij het EU-Hof omdat zij meent dat het Gerecht een uitzonderingsbepaling verkeerd heeft uitgelegd.

Het gaat om de hogere voorziening ingesteld op 8 mei 2015 door de Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 27 februari 2015 in zaak T-188/12, Patrick Breyer / Europese Commissie, zaak C-213/15 P

Lees hier het ECER bericht over het arrest van het Gerecht in de zaak Breyer.

De Commissie voert ter ondersteuning van haar hogere voorziening een enkel middel aan, waarmee zij het Gerecht verwijt zijn conclusie te hebben gebaseerd op de uitlegging van artikel 15, lid 3 VWEU, dat deze bepaling niet in de weg staat aan de toepassing van verordening nr. 1049/2001 op de betrokken memories in verband met de specifieke aard ervan.