Commissie maakt werkprogramma voor 2011 bekend

Contentverzamelaar

Commissie maakt werkprogramma voor 2011 bekend

Het jaar 2011 zal in het teken staan van economische hervorming, burgerrechten en veiligheid, externe betrekkingen van de EU en de nieuwe EU-begroting. Dat staat in het jaarlijkse werkprogramma van de Europese Commissie. Zoals gebruikelijk zal het kabinet reageren op het werkprogramma in een kabinetsreactie die aan de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Het programma bestaat uit een algemeen deel, waarin de grote lijnen worden uitgezet en een annex met een opsomming van maatregelen en plannen van de Commissie. Het werkprogramma voor 2011 heeft vijf hoofdthema’s, gelijk aan de thema van voorzitter Barroso in zijn ‘State of the Union’ speech:

1. Herstel van de economie na de economische crisis

De Commissie heeft veel nieuwe voorstellen gedaan op het gebied van economic governance. De Commissie wil dat deze maatregelen snel worden aangenomen door de Raad en het Europees Parlement. Begin 2011 komt de Commissie voor het eerst met een ‘Annual Growth Survey’. Dat onderzoek moet de economische risico’s in de Europese Unie analyseren.

2. Groei en banen, de Europa 2020-strategie

In 2011 zal de Commissie verder inzetten op de vijf hoofddoelstellingen van de EU2020

strategie: meer onderzoek en ontwikkeling, meer werkgelegenheid . groene economische groei, bevorderen van sociale insluiting en het Onderwijsniveau verhogen. De zogenoemde vlaggenschip-initiatieven zoals de’ Innovatie-Unie’, ‘Youth on the move’ en de ‘Digitale agenda’ een belangrijk rol.

3. Ruimte voor vrijheid, veiligheid en recht

In het onlangs gepubliceerde ‘Citizen’s Report’ identificeert de Commissie problemen die burgers ondervinden als ze gebruik maken van het rechten als EU-burger. Dit rapport zal samen het Stockholm-programma het uitgangspunt vormen voor het werk van de Commissie in 2011. Opvallend plan van de Commissie is een EU-database met namen van derdelanders die in een EU-lidstaat strafrechtelijk zijn veroordeeld.

4. Onderhandelingen voor een moderne EU-begroting

Onlangs publiceerde de Commissie de voorstellen voor herziening van de EU-begroting. Hierin staan nieuwe plannen voor EU-belastingen die direct in de eigen middelen van de EU vloeien. Verder staat de Commissie voor de opgave om de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid te hervormen.

5. Externe betrekkingen van de EU

2011 wordt het eerste jaar waarin de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) volledig operationeel is. Belangrijke onderdelen van het externe beleid zijn de handelspolitiek en het EU-nabuurschapsbeleid.