Commissie presenteert een voorstel met betrekking tot de CO2-emissieklasse van zware bedrijfsvoertuigen met aanhangwagens

Contentverzamelaar

Commissie presenteert een voorstel met betrekking tot de CO2-emissieklasse van zware bedrijfsvoertuigen met aanhangwagens

Aanhangwagens kunnen volgens de Commissie de CO2-uitstoot van combinaties van zware vrachtvoertuigen aanzienlijk verminderen. Het voorstel voorziet in regels om in systemen waarbij tol wordt geheven op basis van de CO2-uitstoot van voertuigen, rekening te houden met het effect van aanhangwagens op de CO2-uitstoot van combinaties van zware vrachtvoertuigen.

Richtlijn 2022/362 voorziet in de mogelijkheid om wegenheffingen voor zware bedrijfsvoertuigen en lichte voertuigen te differentiëren op basis van de CO2-uitstoot, zodat vervoerders worden aangemoedigd om efficiëntere voertuigen in te zetten. Toen die richtlijn werd vastgesteld, was er nog geen wettelijk kader voor de certificering van het effect van aanhangwagens op de CO2-uitstoot van combinaties van zware vrachtvoertuigen. Aanhangwagens konden daarom niet in aanmerking worden genomen bij de op de CO2-uitstoot gebaseerde differentiatie van wegenheffingen.

In augustus 2022 is Uitvoeringsverordening 2022/1362 vastgesteld. Die uitvoeringsverordening voorziet in de wettelijk gecertificeerde waarden voor het effect van aanhangwagens op de CO2-uitstoot van combinaties van zware vrachtvoertuigen. Om de operationele kosten van efficiëntere aanhangwagens verder te verlagen, moeten regels worden vastgesteld om het effect van aanhangwagens op de CO2-uitstoot van combinaties van zware vrachtvoertuigen op te nemen in tolheffingssystemen op basis van CO2-differentiatie. Op 4 mei 2023 heeft de Commissie daartoe een voorstel gepresenteerd.

Meer informatie: