Commissie presenteert voorstel om het mandaat van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) te actualiseren

Contentverzamelaar

Commissie presenteert voorstel om het mandaat van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) te actualiseren

Sinds de oprichting van het EMSA in 2002 zijn de taken van het EMSA uitgebreid en biedt het agentschap technische, wetenschappelijke en operationele bijstand op een groot aantal gebieden die verband houden met de zeevaart. Om rekening te houden met de huidige reikwijdte van de activiteiten van het EMSA, stelt de Commissie voor om het mandaat van het EMSA te actualiseren.

Achtergrond

Het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EN: European Maritime Safety Agency (EMSA)) is in 2002 opgericht naar aanleiding van de rampen met de olietankers de Erika (1999) en de Prestige (2002). Het specifieke doel van het EMSA is om de Europese Commissie en de lidstaten te ondersteunen bij de toepassing van het toezicht op de EU-wetgeving inzake maritieme veiligheid. Het EMSA voert onder andere inspectiebezoeken uit.  

Sinds 2002 zijn de taken van het EMSA uitgebreid en biedt het agentschap technische, wetenschappelijke en operationele bijstand op een groot aantal gebieden die verband houden met de zeevaart. Om rekening te houden met de huidige reikwijdte van de activiteiten van het EMSA, moet het mandaat van het EMSA worden geactualiseerd. De Europese Commissie heeft daarom op 1 juni 2023 een voorstel gepresenteerd om het mandaat van het EMSA te actualiseren.

Het voorstel van de Commissie

Het voorstel actualiseert het mandaat van het EMSA om beter rekening te houden met de groeiende rol die het speelt bij veel aspecten van het maritiem vervoer, zoals veiligheid, preventie van verontreiniging, milieubescherming, klimaatactie, beveiliging, toezicht, crisisbeheersing en digitalisering.

Zo zullen de Commissie en de lidstaten een beroep doen op de steun van het EMSA voor de uitvoering van de FuelEU Zeevaart-verordening (onderhandelingen over het voorstel lopen nog) en de uitbreiding van het EU-emissiehandelssysteem tot de zeevaart. Het EMSA zal de Commissie en de lidstaten ook blijven bijstaan bij maritieme bewaking, weerbaarheid op het gebied van cyberbeveiliging en crisisparaatheid. Het zal ook een belangrijke rol spelen bij het vereenvoudigen van de rapportage tussen de lidstaten door middel van IT-instrumenten en het zal opleidingen en capaciteitsopbouw voor de administraties van de lidstaten blijven aanbieden.

Meer informatie: