Commissie presenteert voorstel tot verlenging van tijdelijke EU-regeling ter bestrijding van seksueel misbruik van kinderen online

Contentverzamelaar

Commissie presenteert voorstel tot verlenging van tijdelijke EU-regeling ter bestrijding van seksueel misbruik van kinderen online

De tijdelijke EU-regeling heeft betrekking op het gebruik van technologieën door bepaalde aanbieders van algemeen beschikbare interpersoonlijke communicatiediensten met het oog op de bestrijding van seksueel misbruik van kinderen online. Het voorstel voorziet in een verlenging van de geldigheidsduur van de tijdelijke EU-regeling met twee jaar (tot 3 augustus 2026). De verlenging is volgens de Commissie noodzakelijk omdat de onderhandelingen over een rechtskader voor de lange termijn nog niet zijn afgerond en het onzeker is of zij op tijd zullen worden afgerond.

Verordening (EU) 2021/1232 voorziet in een tijdelijke EU-regeling met betrekking tot het gebruik van technologieën door bepaalde aanbieders van algemeen beschikbare interpersoonlijke communicatiediensten met het oog op de bestrijding van seksueel misbruik van kinderen online. De tijdelijke regeling is van toepassing totdat een rechtskader voor de lange termijn is vastgesteld. Verordening (EU) 2021/1232 is van toepassing tot 3 augustus 2024.

Het voorstel voor een verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen heeft tot doel om dat rechtskader voor de lange termijn tot stand te brengen (zie het ECER-bericht over het voorstel). De interinstitutionele onderhandelingen over dat voorstel zijn echter nog niet afgerond en het is onzeker of zij op tijd zullen worden afgerond. Daarom heeft de Europese Commissie op 30 november 2023 een voorstel gepresenteerd om de geldigheidsduur van verordening (EU) 2021/1232 te verlengen met twee jaar. Als het voorstel wordt aangenomen, zal verordening (EU) 2021/1232 van toepassing zijn tot 3 augustus 2026.

Meer informatie: