Commissie presenteert voorstellen tot aanpassing en schrapping van rapportageverplichtingen

Contentverzamelaar

Commissie presenteert voorstellen tot aanpassing en schrapping van rapportageverplichtingen

De Europese Commissie heeft de voorstellen gepresenteerd in het kader van het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (Refit). De voorstellen hebben betrekking op rapportageverplichtingen op het gebied van onder meer het wegvervoer, de luchtvaart, voedsel, financiële diensten, investeringssteun en patiëntenrechten. De voorstellen zijn gericht op de aanpassing of schrapping van rapportageverplichtingen voor onder andere overheidsinstanties.

Rapportagevereisten zijn van essentieel belang voor een correcte handhaving en goede monitoring van EU-wetgeving. De kosten van deze vereisten vallen volgens de Commissie per saldo grotendeels weg tegen het voordeel dat ze opleveren, met name op het gebied van de monitoring en zorg voor de naleving van essentiële beleidsmaatregelen. Rapportagevereisten kunnen belanghebbenden, en met name kmo’s (het mkb) en micro-ondernemingen, echter ook opzadelen met onevenredige lasten. Wanneer deze vereisten zich in de loop der tijd opstapelen, kan dit resulteren in overbodige, overlappende of achterhaalde verplichtingen, in een inefficiënte frequentie en timing of in inadequate verzamelmethoden.

De stroomlijning van rapportageverplichtingen en de terugdringing van administratieve lasten heeft volgens de Commissie prioriteit. In die context heeft de Commissie op 17 oktober 2023 negen voorstellen gepresenteerd om rapportagevereisten te rationaliseren. Het gaat om de volgende voorstellen:

  • een voorstel voor een verordening om een aantal rapportageverplichtingen op het gebied van het wegvervoer en de luchtvaart te vereenvoudigen;
  • een voorstel voor een besluit om een aantal rapportageverplichtingen op het gebied van het wegvervoer en de luchtvaart te vereenvoudigen;
  • een voorstel voor een richtlijn om een aantal rapportageverplichtingen op het gebied van voedsel en voedselingrediënten, buitengeluid, patiëntenrechten en radioapparatuur aan te passen of te schrappen;
  • een voorstel voor een verordening om een aantal rapportageverplichtingen op het gebied van handelsnormen en markttoezicht te vereenvoudigen;
  • een voorstel voor een besluit om de rapportageverplichtingen voor infrastructuren voor ruimtelijke informatie aan te passen;
  • een voorstel voor een verordening om bepaalde rapportageverplichtingen in het kader van benchmarks aan te passen;
  • een voorstel voor een besluit om rapportageverplichtingen in het kader van valsemunterij te schrappen;
  • een voorstel voor een verordening om bepaalde rapportageverplichtingen op het gebied van financiële diensten en investeringssteun aan te passen;
  • een voorstel voor een besluit om verslagleggingsverplichtingen te rationaliseren door voor bepaalde sectoren en voor bepaalde ondernemingen uit derde landen de termijn voor de invoering van standaarden voor duurzaamheidsrapportage uit te stellen.

Meer informatie: