Commissie publiceert mededeling over het begrip staatssteun

Contentverzamelaar

Commissie publiceert mededeling over het begrip staatssteun

Europese Commissie maakt in langverwachte mededeling duidelijk hoe zij het begrip staatssteun uitlegt.

Het gaat om de mededeling betreffende het begrip staatssteun van de Europese Commissie van 19 mei 2016. In haar mededeling maakt de Commissie duidelijk hoe zij het begrip "staatssteun" in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU, interpreteert.

Doel van de mededeling is om overheden en bedrijven aanwijzingen te geven over de precieze reikwijdte van het begrip staatssteun. De sleutelbegrippen met betrekking tot het begrip staatssteun, te weten ‘onderneming’, ‘afkomstig van de staat’, ‘voordeel’, ‘selectiviteit’, en ‘beïnvloeding van het handelsverkeer en de mededinging’, worden allemaal uitvoerig behandeld.

De mededeling biedt in de eerste plaats een samenvatting van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Daarnaast geeft de mededeling, op punten die nog niet verduidelijkt zijn in de rechtspraak, een aanvulling met de door de Commissie in haar eigen besluitenpraktijk gegeven interpretaties. Deze mededeling staat niet in de weg aan een andere uitlegging die het Hof van Justitie geeft aan het begrip staatssteun.

De mededeling betreffende het begrip staatssteun is onderdeel van de modernisering van het staatssteunbeleid, die de Europese Commissie in 2012 heeft ingezet. Deze modernisering heeft als belangrijke doelstellingen om binnen het complexe juridische kader van de staatssteunregels de regels te verduidelijken en te vereenvoudigen, de samenhang ervan te versterken en het beoordelingsproces te stroomlijnen. De mededeling moet hieraan bijdragen via verduidelijking en betere toelichting. Begin 2014 heeft er een publieke consultatie over de mededeling plaatsgevonden.

Lees hier de volledige mededeling (NL).

Lees meer over staatssteun in het ECER dossier Staatssteun.