Commissie publiceert richtsnoeren met betrekking tot de Digitale dienstenverordening (DSA)

Contentverzamelaar

Commissie publiceert richtsnoeren met betrekking tot de Digitale dienstenverordening (DSA)

Op 1 februari 2023 heeft de Commissie niet-bindende richtsnoeren gepubliceerd om online platforms en zoekmachines te helpen te voldoen aan hun verplichting om uiterlijk op 17 februari 2023 en daarna ten minste om de zes maanden gebruikersaantallen in de EU te rapporteren.

Achtergrond

De Digitale dienstenverordening (EN: Digital Services Act (DSA)) legt duidelijke verantwoordelijkheden en een verantwoordingsplicht vast voor aanbieders van intermediaire diensten, zoals sociale media, online marktplaatsen, zeer grote online platforms (VLOP's) en zeer grote online zoekmachines (VLOSE's). De regels zijn asymmetrisch van opzet, wat betekent dat voor grotere intermediaire diensten met een aanzienlijke maatschappelijke impact (VLOP's en VLOSE's) strengere regels gelden.

Onder de DSA moeten platforms niet alleen transparanter zijn, maar ook verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun rol in de verspreiding van illegale en schadelijke inhoud. De DSA regelt onder meer het volgende:

  • De DSA bevat speciale verplichtingen voor online marktplaatsen om de online verkoop van illegale producten en diensten te bestrijden;
  • De DSA introduceert maatregelen om illegale online inhoud tegen te gaan en verplichtingen voor platforms om snel te reageren, met inachtneming van de grondrechten;
  • De DSA beschermt minderjarigen online beter door platforms te verbieden gerichte reclame te maken op basis van het gebruik van persoonsgegevens van minderjarigen zoals gedefinieerd in de EU-wetgeving;
  • De DSA stelt bepaalde grenzen aan de presentatie van reclame en aan het gebruik van gevoelige persoonsgegevens voor gerichte reclame, waaronder geslacht, ras en godsdienst;
  • De DSA verbiedt misleidende interfaces, bekend als "dark patterns", en praktijken gericht op misleiding.

Er gelden strengere regels voor zeer grote online-platforms en zoekmachines (VLOP's en VLOSE's). VLOP’s en VLOSE’s moeten:

  • gebruikers een systeem voor het aanbevelen van inhoud aanbieden dat niet gebaseerd is op profilering;
  • de systeemrisico's analyseren die zij creëren - risico's in verband met de verspreiding van illegale inhoud, negatieve effecten op de grondrechten, op verkiezingsprocessen en op gendergerelateerd geweld of geestelijke gezondheid.

Niet-bindende richtsnoeren

Op 1 februari 2023 heeft de Commissie niet-bindende richtsnoeren gepubliceerd om online platforms en zoekmachines te helpen te voldoen aan hun verplichting om uiterlijk op 17 februari 2023 en daarna ten minste om de zes maanden gebruikersaantallen in de EU te rapporteren.

De Commissie brengt de richtsnoeren uit om online platforms en online zoekmachines te helpen met praktische vragen over de bepalingen van de DSA met betrekking tot de verplichting om de gebruikersaantallen te publiceren. Als uit de gepubliceerde gebruikersaantallen blijkt dat zij meer dan 10 procent van de EU-bevolking (45 miljoen gebruikers) bereiken, kan de Commissie hen aanmerken als zeer grote online-platforms (VLOP's) of zeer grote online-zoekmachines (VLOSE's). Dit betekent dat zij respectievelijk onderworpen zijn aan aanvullende verplichtingen.

Meer informatie:

  • ECER-dossier – Digitale diensten (DSA)
  • ECER-bericht – Digitale dienstenverordening (DSA) definitief vastgesteld (1 november 2022)