Commissie richt een expertgroep inzake openbaar bestuur en governance op voor ondersteuning bij hervormingen

Contentverzamelaar

Commissie richt een expertgroep inzake openbaar bestuur en governance op voor ondersteuning bij hervormingen

De groep van deskundigen op het gebied van openbaar bestuur en governance zal de Europese Commissie adviseren en als forum fungeren voor de dialoog met de EU-lidstaten over hervormingen, met inbegrip van de hervormingen die door het zogeheten Technical Support Instrument (TSI; instrument voor technische ondersteuning) worden ondersteund. Ook zal de expertgroep de uitwisseling van informatie over thematische en methodologische kwesties, en over goede praktijken in het kader van het TSI vergemakkelijken.

Het TSI
Het TSI is een EU-Programma dat voorziet in technische deskundigheid op maat voor EU-lidstaten bij het ontwerpen en implementeren van hervormingen. Het gaat om vraag gestuurde ondersteuning en cofinanciering vanuit lidstaten is niet vereist. Het programma is een belangrijk onderdeel van het initiatief van de Europese Unie om lidstaten te helpen de economische en sociale gevolgen van de uitbraak van de Covid-19-crisis te mitigeren. De ondersteuning aan lidstaten vanuit het programma kan verschillende vormen aannemen, variƫrend van bijvoorbeeld strategisch en juridisch advies, onderzoek, training tot gerichte expertsessies op locatie. Ook kan het worden ingezet in iedere fase van een hervormingstraject en beslaat de technische ondersteuning een breed gebied aan beleidsonderwerpen, waaronder bijvoorbeeld klimaat, digitale transitie en gezondheid. Ook kunnen lidstaten vragen om ondersteuning bij het voorbereiden, wijzigen, implementeren en herzien van hun nationale herstel- en veerkrachtplannen in het kader van de Herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF).

Meer informatie over het TSI-programma van de Europese Unie is op deze website van de Europese Commissie verkrijgbaar.

De expertgroep
De expertgroep moet gaan helpen om de administratieve samenwerking tussen de lidstaten en de EU-instellingen te versterken. Dat betekent dat de toepassing van het EU-recht, zoals bedoeld in artikel 197 van het EU-Werkingsverdrag, en het beleid nog doeltreffender zullen zijn.

De directeur-generaal van het directoraat-generaal Ondersteuning van structurele hervormingen van de Commissie (DG REFORM) zal de voorzitter zijn van de deskundigengroep, en alle relevante directoraten-generaal van de Europese Commissie zullen bij de werkzaamheden van de expertgroep worden betrokken. Tot de leden van de expertgroep behoren ook vertegenwoordigers van de nationale ministeries die verantwoordelijk zijn voor horizontale vraagstukken, beleid, coƶrdinatie of modernisering op het gebied van openbaar bestuur. Daarnaast zal de groep - onder volledige inachtneming van de organisatie en procedures van de betreffende EU-lidstaten - ook openstaan voor overheidsdiensten op lokaal en regionaal niveau, internationale organisaties, EU-organen en onderzoeksnetwerken.

De verwachting is dat de deskundigengroep in het eerste kwartaal van 2022 met haar werkzaamheden zal beginnen en haar eerste vergadering zal organiseren.

Het besluit van de Europese Commissie van 17 december 2021 tot oprichting van de expertgroep is hier in te zien (EN). Het besluit bevat onder meer voorschriften over de taken, het lidmaatschap, de wijze van consultatie, werkwijzen en procedures van de expertgroep en is tot 31 december 2028 van toepassing.

Meer informatie:

Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Begroting- de meerjarenbegroting
Vragen en antwoorden Europese Commissie over TSI (9 maart 2022)