Commissie richt taskforce op om alternatieve energievoorziening zeker te stellen

Contentverzamelaar

Commissie richt taskforce op om alternatieve energievoorziening zeker te stellen

De taskforce Energieplatform moet bijdragen aan de energiezekerheid en -onafhankelijkheid van Europa. De taskforce zal werken aan bundeling van vraag, coördinatie van capaciteit en onderhandelingen over energievoorziening. Ook zal de taskforce steun verlenen aan regionale taskforces van lidstaten en buurlanden en contacten met internationale partners beheren.

De nieuwe taskforce is door de Commissie binnen haar directoraat-generaal Energie ondergebracht en opgericht om het EU-Energieplatform te ondersteunen en de doelstelling van het REPowerEU-plan van medio mei (zie ook dit ECER-bericht) van diversificatie van de energievoorziening uit te voeren. In maart 2022 gaf de Europese Raad een mandaat af, waarna de Commissie en de lidstaten het EU-Energieplatform oprichtten om maatregelen te coördineren om de energievoorziening voor de EU veilig te stellen, onder meer via vrijwillige gezamenlijke aankopen van leidinggas, LNG en waterstof. In maart 2022 presenteerde de Commissie al opties om de hoge energieprijzen te beperken en stelde ze ook voor een platform op te zetten voor gezamenlijke aankopen van gas en waterstof op EU-niveau (zie ook dit ECER-bericht). Het “gezamenlijk aankoopmechanisme” zal namens de deelnemende lidstaten over gasaankopen onderhandelen en contracten afsluiten.

De nieuwe taskforce draagt bij aan verwezenlijking van de REPowerEU-doelstelling om de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen te verminderen, door lidstaten en buurlanden in staat te stellen de komende jaren toegang te krijgen tot alternatieve energievoorziening tegen betaalbare prijzen. Er is overeengekomen dat het platform een vrijwillig coördinatiemechanisme zal zijn ter ondersteuning van de aankoop van gas en waterstof voor de Unie, daarbij optimaal gebruikmakend van het collectieve politieke gewicht en het marktgewicht van de EU.

De nieuwe taskforce zal bestaan uit drie eenheden, geleid door een directeur, en zal verslag uitbrengen aan een nieuw benoemde adjunct-directeur-generaal en aan de directeur-generaal Energie, onder politiek toezicht van de EU-commissaris voor Energie. De eenheden van de taskforce zullen zich bezighouden met mondiale vraag en internationale onderhandelingen, betrekkingen met de lidstaten en de buurlanden en internationale betrekkingen.

Meer informatie
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier : Continuïteit energievoorziening