Commissie stuurt formele kennisgeving aan Hongarije in het kader van de MFK-rechtsstaatverordening

Contentverzamelaar

Commissie stuurt formele kennisgeving aan Hongarije in het kader van de MFK-rechtsstaatverordening

In de MFK-rechtsstaatverordening zijn voorschriften opgenomen om maatregelen te nemen tegen lidstaten die vanwege schendingen van de beginselen van de rechtsstaat het goede financiële beheer of de financiële belangen van de EU dreigen te schaden. De Europese Commissie heeft op 27 april 2022 een formele kennisgeving aan Hongarije gestuurd. Met die kennisgeving wordt een procedure ingeleid om de rechtsstatelijke problemen met Hongarije te bespreken en die procedure kan uiteindelijk leiden tot het ontnemen van EU-subsidies aan Hongarije.

Achtergrond

Op grond van verordening 2020/2092 (hierna: MFK-rechtsstaatverordening) moeten de lidstaten bij de uitvoering van de EU-begroting de (beginselen van de) rechtsstaat eerbiedigen. In de MFK-rechtsstaatverordening zijn voorschriften opgenomen om maatregelen te nemen tegen lidstaten die vanwege schendingen van de rechtsstaat het goede financiële beheer of de financiële belangen van de EU dreigen te schaden (zie artikel 5 voor de maatregelen). Voorbeelden van maatregelen zijn onder meer het opschorten van betalingen aan de lidstaat uit de EU-begroting en het verbod om nieuwe juridische verbintenissen met de lidstaat aan te gaan.

Voordat maatregelen kunnen worden opgelegd aan een lidstaat moet een procedure worden gevolgd. In de eerste fase stuurt de Commissie de lidstaat een schriftelijke kennisgeving waarin zij de feitelijke elementen en specifieke redenen uiteenzet waarom er sprake is van een schending van de beginselen van de rechtsstaat. De desbetreffende lidstaat kan vervolgens informatie verstrekken, opmerkingen maken over de bevindingen van de Commissie en corrigerende maatregelen voorstellen (artikel 6).

Op 27 april 2022 heeft de Europese Commissie een schriftelijke kennisgeving aan Hongarije verstuurd. De Commissie maakt zich onder meer zorgen over de fraude, corruptie en problemen met aanbestedingen in Hongarije. Hongarije is de eerste EU-lidstaat die een schriftelijke kennisgeving van de Commissie in het kader van de MFK-rechtsstaatverordening heeft ontvangen.

Meer informatie:

  • ECER-dossier – Conditionaliteitsmechanisme voor de rechtsstaat