Commissie wil input over toekomst beleid concessies

Contentverzamelaar

Commissie wil input over toekomst beleid concessies

De Europese Commissie heeft op 5 augustus jl. een consultatie gelanceerd met betrekking tot concessieovereenkomsten. Dit zijn overeenkomsten waarin een bepaald werk of exploitatie gegund wordt, vergelijkbaar met een aanbesteding. Als blijkt dat er nieuwe regels nodig zijn, zal de Commissie met een voorstel komen

Het doel van deze consultatie is het verzamelen van inzicht in en expertise over hoe de huidige regels met betrekking tot concessies in de praktijk werken. Daarnaast wil de Commissie inzicht krijgen in hoe deze regels mogelijk verbeterd kunnen worden.

De consultatie bestaat uit een vragenlijst. Er zijn drie soorten vragenlijsten: een voor de concessieverlenende diensten, één voor sociale partners, en een voor bedrijven. Reageren kan tot eind september 2010.

Klik op de link hiernaast voor alle informatie van de Europese Commissie.