Commissie zet nieuwe stap in rechtsstaatmechanisme tegen Polen

Contentverzamelaar

Commissie zet nieuwe stap in rechtsstaatmechanisme tegen Polen

De Europese Commissie heeft Polen een ‘advies inzake de rechtsstaat’ toegezonden, als een waarschuwing aan deze lidstaat. De Commissie heeft het advies vastgesteld omdat de Poolse regering onvoldoende stappen zou hebben ondernomen in de kwesties van de benoemingen in het Grondwettelijk Hof en de publieke omroep.

Het door de Commissie toegestuurde ‘advies inzake de rechtsstaat’ is een vervolgstap op de ‘gestructureerde dialoog’, die de Commissie in januari 2016 is gestart. Ondanks meerdere ontmoetingen tussen de Poolse autoriteiten en de Commissie, zijn uit deze dialoog geen oplossingen voortgekomen. Het ‘advies inzake de rechtsstaat’ is vertrouwelijk. De Commissie heeft in een persbericht haar zorgen geuit ten aanzien van:

- De benoeming van rechters bij het Poolse Grondwettelijk Hof

- De Poolse wet die de Wet op het Grondwettelijk Hof wijzigt

- De effectiviteit van de grondwettelijke toetsing van nieuwe regelgeving in Polen.

De Commissie nodigt Polen uit te reageren op het advies. Op basis hiervan zal de dialoog tussen beide partijen worden voortgezet. Als een oplossing niet binnen redelijke tijd gevonden kan worden, kan de Commissie de tweede fase van het rechtsstaatmechanisme starten, namelijk een ‘aanbeveling inzake de rechtsstaat’ uitbrengen. De Commissie zal een dergelijke aanbeveling openbaar maken.

Meer info: