Consultatie over Creatieve EU-Programma’s

Contentverzamelaar

Consultatie over Creatieve EU-Programma’s

31 mei

Consultatie over Creatieve EU-Programma’s

Activiteitendata
-
Online

De Europese Commissie start een consultatie over Creatieve EU-Programma’s. Dit initiatief omvat twee evaluaties: Een tussentijdse evaluatie van het programma Creatief Europa 2021-27, die zoals bij verordening is vastgesteld uiterlijk op 31 december 2024 moet worden uitgevoerd. En een eindevaluatie van het vorige programma die nog niet is uitgevoerd. Bij deze evaluaties zullen de doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie, coherentie en Europese meerwaarde van de programma’s worden beoordeeld. Voor het huidige programma worden in de evaluatie ook de inclusie- en vereenvoudigingsmaatregelen beoordeeld.

De consultatie loopt van 31 mei tot 6 september 2024.