Consultatie over verbetering van rechtsbescherming van ondernemers bij aanbestedingen gestart

Contentverzamelaar

Consultatie over verbetering van rechtsbescherming van ondernemers bij aanbestedingen gestart

Belanghebbenden worden gevraagd om voor medio september te reageren op de door de Minister van Economische Zaken en Klimaat opgestarte consultatie over een wetsvoorstel voor aanpassing van de Aanbestedingswet op het gebied van rechtsbescherming.

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uit juli 2019 blijkt dat ondernemers ontevreden zijn over de geboden rechtsbescherming bij aanbestedingen. Er is dan ook een wetsvoorstel voor aanpassing van de Aanbestedingswet voorbereid, dat meer evenwicht moet gaan creëren tussen de belangen van ondernemers en aanbestedende diensten aangaande rechtsbescherming bij aanbestedingen. Er wordt in het wetsvoorstel (plus Memorie van Toelichting), dat inmiddels online beschikbaar is (zie hier onder ‘relevante documenten’), vooral rekening gehouden met de belangen van inschrijvers.

Rechtsbescherming bij aanbestedingen is ook onderwerp van Richtlijn 2007/66/EG. Zie hierover ook meer informatie via de website van de Europese Commissie. Implementatie van die richtlijn is geschied in de Aanbestedingswet. Het huidige voorstel voor aanpassing van de Aanbestedingswet op het gebied van rechtsbescherming hangt samen met de resultaten van het voornoemde onderzoek uit 2019.

Wetsvoorstel
Het wetsvoorstel bevat verschillende wijzigingen om te zorgen dat ondernemers problemen bij aanbestedingen op een laagdrempelige manier kunnen aankaarten en hun zaak inhoudelijk kunnen laten beoordelen. Enkele voorgestelde wijzigingen betreffen:

  • Een verplichte klachtenregeling  met een onafhankelijk klachtenloket voor aanbestedende diensten;
  • Maximale termijnen bij klachtenafhandeling;
  • Een stevigere rol voor de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Deze wijzigingen moeten mogelijk maken dat ondernemers beter kunnen opkomen tegen beslissingen van aanbestedende diensten die mogelijk in strijd zijn met de regels van het aanbestedingsrecht.

Consultatie
De geopende internetconsultatie biedt aanbestedende diensten, ondernemers en andere belanghebbenden de mogelijkheid te reageren op het wetsvoorstel. Reageren is mogelijk tot en met 14 september 2023. Hierna volgt een kort verslag over de resultaten op internetconsultatie.nl. waarin ook zal worden vermeld hoe de resultaten van de consultatie zijn verwerkt in het wetsvoorstel.

Meer informatie:
Nieuwsbericht PIANOo
ECER-dossier: Aanbestedingen