Covid-19: vaccinatiecertificaten voortaan slechts 270 dagen geldig

Contentverzamelaar

Covid-19: vaccinatiecertificaten voortaan slechts 270 dagen geldig

In de EU worden op dit moment boosterdoses van de Covid-19-vaccins toegediend. Daardoor hebben steeds meer lidstaten regels vastgesteld met betrekking tot de geldigheidsduur van de vaccinatiecertificaten die zijn afgegeven op basis van de voltooiing van de eerste vaccinatiereeks. De Europese Commissie heeft nieuwe regels vastgesteld op basis waarvan lidstaten verplicht zijn om vaccinatiecertificaten te aanvaarden gedurende 270 dagen na de toediening van de laatste dosis van de eerste vaccinatiereeks. Als de vaccinatiedatum langer dan 270 dagen geleden is, wordt het vaccinatiecertificaat als verlopen gesignaleerd.

Achtergrond

Om het vrij verkeer van personen tijdens de Covid-19-pandemie te vergemakkelijken heeft de EU in juni 2021 wetgeving aangenomen voor het digitale EU-covidcertificaat, ook wel het ‘coronapaspoort’ genoemd (zie ook het ECER-bericht over deze wetgeving). Met het ‘coronapaspoort’ kan een persoon binnen de EU bewijzen dat hij tegen Covid-19 is gevaccineerd, over een negatief testresultaat beschikt of recent van een Covid-19-bestemming is hersteld.

In verordening 2021/953 zijn de voorwaarden neergelegd voor de afgifte van ‘coronapaspoorten’ aan EU-burgers en familieleden van EU-burgers. Toen die verordening werd vastgesteld, waren er nog geen betrouwbare gegevens beschikbaar over de duur van de bescherming na de eerste vaccinatiereeks met een Covid-19-vaccin. Om die reden bevatten de vaccinatiecertificaten geen gegevens over een aanvaardingsperiode (‘geldigheidsduur), in tegenstelling tot herstelcertificaten.

Tot nu toe was het aan de EU-lidstaten om regels vast te stellen voor de periode waarin vaccinatiecertificaten voor reizen worden aanvaard. Nu boosterdoses van de Covid-19-vaccins worden toegediend, hebben steeds meer lidstaten regels vastgesteld met betrekking tot de geldigheidsduur van vaccinatiecertificaten.

Geldigheidsduur

Vanwege bovengenoemde ontwikkelingen heeft de Europese Commissie op 21 december 2021 een gedelegeerde handeling vastgesteld. Op grond van die gedelegeerde handeling zijn de lidstaten verplicht om vaccinatiecertificaten te aanvaarden gedurende 270 dagen na de toediening van de laatste dosis van de eerste vaccinatiereeks. Voor een vaccin met één dosis betekent dit 270 dagen na die ene dosis. Voor een vaccin met twee doses betekent dit 270 dagen vanaf de tweede dosis, of vanaf de eerste dosis voor iemand die hersteld is van Covid-19. De lidstaten mogen deze geldigheidsduur niet inkorten of verlengen.

De lidstaten moeten onmiddellijk alle nodige stappen ondernemen om bevolkingsgroepen waarvan het vaccinatiecertificaat het einde van de geldigheidsduur nadert, toegang te bieden tot vaccinatie. Er geldt geen standaard aanvaardingsperiode voor certificaten die worden afgegeven na toediening van boosterdoses, aangezien nog onvoldoende gegevens over de duur van de bescherming bekend zijn.

De aanvaardingsperiode wordt niet in het vaccinatiecertificaat zelf ingevoerd, maar de mobiele applicaties die worden gebruikt om de digitale EU-covidcertificaten te controleren, zullen worden aangepast. Als de vaccinatiedatum langer dan 270 dagen geleden is, wordt het certificaat als verlopen gesignaleerd.

Om voldoende tijd te bieden voor de technische uitvoering van de aanvaardingsperiode en voor de boostercampagnes, moeten deze nieuwe regels van toepassing zijn met ingang van 1 februari 2022.

Technische specificaties

De Commissie heeft op 21 december 2021 ook een uitvoeringsbesluit vastgesteld, op basis waarvan de regels voor het coderen van de vaccinatiecertificaten zijn aangepast. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat vaccinatiecertificaten waaruit blijkt dat de primaire vaccinatiereeks is voltooid, in alle gevallen kunnen worden onderscheiden van certificaten die zijn afgegeven na een boosterdosis.

Meer informatie:

  • Persbericht van de Europese Commissie
  • ECER-pagina – Covid-19: EU-ontwikkelingen coronavirus
  • ECER-bericht – EU-wetgeving voor ‘coronapaspoort’ aangenomen (16 juni 2021)