EU-wetgeving voor ‘coronapaspoort’ aangenomen

Contentverzamelaar

EU-wetgeving voor ‘coronapaspoort’ aangenomen

De Raad en het Europees Parlement hebben de wetgeving voor het digitale groene certificaat (‘coronapaspoort’) goedgekeurd. Met het digitale groene certificaat kan een persoon binnen de Europese Unie bewijzen dat hij tegen Covid-19 is gevaccineerd, over een negatief testresultaat beschikt of recent van een Covid-19-besmetting is hersteld. Het ‘coronapaspoort’ moet het vrij verkeer van personen binnen de EU tijdens de coronapandemie vergemakkelijken.

Achtergrond

Om te voldoen aan de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan moeten personen in de EU momenteel verschillende documenten overleggen om binnen de EU te mogen reizen. Het gaat dan om documenten als medische certificaten of (negatieve) testresultaten. Doordat er geen gestandaardiseerde formaten zijn vastgesteld voor deze documenten is het volgens de Commissie voorgekomen dat reizigers problemen ondervonden bij het reizen binnen de EU.

De Raad en het Europees Parlement hebben hun goedkeuring verleend aan een gemeenschappelijk juridisch kader voor het digitaal groen certificaat. Ten eerste gaat het om verordening 2021/953 waarin de voorwaarden zijn neergelegd voor de afgifte van digitale groene certificaten aan EU-burgers en familieleden van EU-burgers. Deze verordening is vastgesteld op grond van artikel 21, lid 2, EU-Werkingsverdrag , waarin het vrij verkeer en verblijf van EU-burgers (en hun familieleden) binnen de EU is geregeld (zie het ECER-dossier daarover).

Niet alle onderdanen van derde landen die binnen de EU reizen zijn echter familielid van een EU-burger. Om die reden is verordening 2021/954 vastgesteld, waarin de voorwaarden zijn neergelegd voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van digitale groene certificaten van derdelanders die geen familielid van een EU-burger zijn en binnen de EU willen reizen. Deze verordening is vastgesteld op grond van artikel 77, lid 2, onder c, EU-Werkingsverdrag , op basis waarvan de EU de voorwaarden kan regelen waaronder derdelanders gedurende een korte periode vrij in de EU kunnen reizen. Verordening 2021/954 verklaart de voorschriften van verordening 2021/953 van overeenkomstige toepassing ( artikel 1 ).

Belangrijke elementen uit de beide verordeningen

De belangrijkste elementen van verordening 2021/953 kunnen worden onderverdeeld in drie pijlers. Die drie pijlers worden hieronder behandeld.

1. Toegankelijke en beveiligde gezondheidscertificaten voor alle EU-burgers

 • Het digitale groene certificaat kan worden onderverdeeld in drie soorten certificaten: vaccinatiecertificaten, testcertificaten (RT-PCR-test of een snelle antigeentest) en certificaten voor personen die van het Covid-19-virus zijn hersteld ( artikelen 5-7 );
 • De drie soorten certificaten worden in digitale vorm of op papier afgegeven. Beide versies zullen een QR-code bevatten met de nodige essentiële informatie en een digitale handtekening die de echtheid van het certificaat verzekert ( artikel 3, lid 2 );
 • De Commissie zal de lidstaten ondersteunen bij de ontwikkeling van software waarmee de autoriteiten van de lidstaten alle handtekeningen van certificaten in de hele EU kunnen verifiëren. De persoonsgegevens van de certificaathouders mogen echter niet door de verifiërende lidstaat worden bewaard ( artikelen 9-10 );

2. Non-discriminatie

 • Alle mensen – al dan niet gevaccineerd – moeten van het digitale groene certificaat gebruik kunnen maken. Daarom bevat de verordening niet alleen regels voor een vaccinatiecertificaat, maar ook een testcertificaat en een certificaat voor personen die zijn hersteld van Covid-19;
 • Als een lidstaat houders van een digitaal groen certificaat alsnog  verplicht om in quarantaine te gaan of zich te laten testen, moet die lidstaat dat aan de Commissie en alle andere lidstaten melden. De lidstaat moet daarbij de redenen voor deze extra maatregelen opgeven ( artikel 11, lid 2 ).

3. Informatie en persoonsgegevens

 • De certificaten zullen een beperkt aantal persoonsgegevens bevatten. Deze persoonsgegevens kunnen alleen worden gecontroleerd om de echtheid en de geldigheid van de certificaten te staven en te verifiëren ( artikel 10 ).

Tijdelijke maatregel

De beide verordeningen zijn van toepassing van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022. De Europese Commissie benadrukte in haar wetgevingsvoorstellen voor de beide verordeningen al dat het systeem van het digitale groene certificaat een tijdelijke maatregel zou zijn.

Meer informatie

 • Persbericht van de Europese Commissie
 • ECER-dossier – Recht van vrij verkeer en verblijf
 • ECER-bericht – Covid-19: EU-ontwikkelingen coronavirus
 • ECER-bericht – Overeenstemming over richtsnoeren met technische specificaties van digitale groene certificaat (28 april 2021)
 • ECER-bericht – Covid-19: Commissie presenteert voorstellen voor coronagezondheidscertificaten (22 maart 2021)
 • Uitvoeringsbesluit 2021/1126 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid van de door Zwitserland afgegeven COVID-19-certificaten
 • Uitvoeringsbesluit 2021/1272 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid van de door de Staat Vaticaanstad afgegeven COVID-19-certificaten
 • Uitvoeringsbesluit 2021/1273 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid van de door San Marino afgegeven COVID-19-certificaten
 • Uitvoeringsbesluit 2021/1380 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid van de door Oekraïne afgegeven COVID-19-certificaten
 • Uitvoeringsbesluit 2021/1381 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid van de door  Noord-Macedonië afgegeven COVID-19-certificaten
 • Uitvoeringsbesluit 2021/1382 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid van de door Turkije afgegeven COVID-19-certificaten
 • Uitvoeringsbesluit 2021/1476 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid van de door Andorra afgegeven COVID-19-certificaten
 • Uitvoeringsbesluit 2021/1477 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid van de door Albanie afgegeven COVID-19-certificaten
 • Uitvoeringsbesluit 2021/1478 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid van de door Faeroer afgegeven COVID-19-certificaten
 • Uitvoeringsbesluit 2021/1479 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid van de door Monaco afgegeven COVID-19-certificaten
 • Uitvoeringsbesluit 2021/1480 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid van de door de Republiek Panama afgegeven COVID-19-certificaten
 • Uitvoeringsbesluit 2021/1481 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid van de door Koninkrijk Marokko afgegeven COVID-19-certificaten
 • Uitvoeringsbesluit 2021/1482 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid van de door de Staat Israel afgegeven COVID-19-certificaten
 • Uitvoeringsbesluit 2021/1894 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid van de door de Republiek Armenie afgegeven COVID-19-certificaten
 • Uitvoeringsbesluit 2021/1895 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid van de door de het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en Noord-Ierland afgegeven COVID-19-certificaten
 • Uitvoeringsbesluit 2021/1993 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid van de door de Nieuw-Zeeland afgegeven COVID-19-certificaten
 • Uitvoeringsbesluit 2021/1994 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid van de door de Republiek Servië afgegeven COVID-19-certificaten
 • Uitvoeringsbesluit 2021/1995 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid van de door Georgië afgegeven COVID-19-certificaten
 • Uitvoeringsbesluit 2021/1996 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid van de door de Republiek Servië afgegeven COVID-19-certificaten
 • Uitvoeringsbesluit 2021/2187 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid van de door de Republiek Libanon afgegeven COVID-19-certificaten
 • Uitvoeringsbesluit 2021/2188 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid van de door de Verenigde Arabische Emiraten afgegeven COVID-19-certificaten
 • Uitvoeringsbesluit 2021/2189 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid van de door Kaapverdië afgegeven COVID-19-certificaten
 • Uitvoeringsbesluit 2021/2296 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid van de door Republiek Tunesië afgegeven COVID-19-certificaten
 • Uitvoeringsbesluit 2021/2297 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid van de door Montenegro afgegeven COVID-19-certificaten
 • Uitvoeringsbesluit 2021/2298 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid van de door Uruguay afgegeven COVID-19-certificaten
 • Uitvoeringsbesluit 2021/2299 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid van de door Thailand afgegeven COVID-19-certificaten
 • Uitvoeringsbesluit 2021/2300 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid van de door Taiwan afgegeven COVID-19-certificaten
 • Uitvoeringsbesluit 2022/533 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid van de door de Republiek Colombia afgegeven COVID-19-certificaten
 • Uitvoeringsbesluit 2022/534 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid van de door Maleisië afgegeven COVID-19-certificaten